Huisartsen Spoedpost gaat verhuizen

09 mar 2023

Verhuisbericht:  De Huisartsen Spoedpost en Tergooi MC gaan verhuizen.

De belangrijkste veranderingen zijn:

• De Huisartsen Spoedpost verhuist per vrijdag 19 mei 2023 naar Hilversum

• Vanaf zaterdag 20 mei 2023 vindt alle 24/7 spoedeisende ziekenhuishulp

plaats in Hilversum (en niet langer in Blaricum).

Adres: Laan van Tergooi 2, Hilversum

Kijk voor meer informatie over de verhuizing op: Verhuizing Spoedpost en Tergooi MC