Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg

Sinds 2022 is er vanuit de RHOGO in de wijk Naarden een eerste pilot gestart met het inzetten van een Verpleegkundig Specialist (VS) Ouderenzorg voor alle huisartsen in de wijk. De VS is in dienst van de RHOGO en wordt in overleg met de huisartsen uit de wijk ingezet op locatie. In 2023 zijn hier de wijken Bussum en Baarn aan toegevoegd.

Wat doet een Verpleegkundig Specialist (VS/Algemene Gezondheidszorg)

De VS is een zelfstandig bevoegd behandelaar en valt onder de wet BIG. De VS AGZ is in staat om het gehele proces rondom zorgvragers met lichamelijke klachten uit te voeren. Dit proces omvat indicatiestelling, diagnostiek, behandeling, verwijzing, overdracht en het uitvoeren van ontslag. In deze processen neemt de VS zelfstandig beslissingen en voert de VS voorbehouden handelingen uit. De VS gaat zelfstandig behandelrelaties aan, delegeert behandelingen en waar nodig overlegt hij/zij met specialisten binnen aanpalende disciplines. Hierbij maakt de VS gebruik van wetenschappelijke inzichten, actuele richtlijnen en professionele netwerken. Ook draagt de VS bij aan de ontwikkeling en het gebruik van evidence based practice (EBM) en leidt de VS nieuwe collega’s op.

De VS heeft meestal een specifiek aandachtsgebied: acute zorg, medisch-specialistische zorg, eerstelijnszorg of langdurige zorg. Binnen deze aandachtsgebieden kunnen er verschillende expertisegebieden zijn, denk aan ouderenzorg, huisartsenzorg of oncologie.

Verschil tussen een POH, PVH en Verpleegkundig Specialist

De POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij patiëntengroepen met een chronische aandoening. De praktijkverpleegkundige huisarts (PVH) ziet patiënten met een combinatie van problemen, zoals 2 of meer chronische ziekten, functionele beperkingen of cognitieve beperkingen.

Een belangrijk verschil tussen een POH/PVH en een VS is dat een POH/PVH ondersteunend is aan de huisarts en de VS werkt ‘naast’ de huisarts. Wordt een vraagstuk te complex voor de POH, dan schakelt hij/zij de VS in. Voorbeelden van taken die een VS zelfstandig mag uitvoeren, maar een POH niet, zijn: medicatiebeleid en recepten uitschrijven, optreden als regiebehandelaar en het uitvoeren van routinematige medische behandelingen.

POH

PVH

VS

Post HBO met MBO niveau 4 vooropleiding doktersassistente/verpleegkundige

Bachelor of Nursing

Master Advanced Nursing Practice met als vooropleiding Bachelor of Nursing

Valt niet onder wet BIG (tenzij verpleegkundige vooropleiding)

Valt onder wet BIG

Valt onder wet BIG

Verleent gedelegeerde medisch inhoudelijk huisartsgeneeskundige zorg

Verleent verpleegkundige zorg en in opdracht van de huisarts medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg

Zelfstandig beroepsbeoefenaar

Zorg is te protocolleren

Zorg is moeilijk te protocolleren

Zorg is moeilijk te protocolleren

Voorbehouden handelingen die door arts zijn overgedragen

Verrichten van voorbehouden verpleegtechnische handelingen op basis van zelfstandige/functionele bevoegdheid

Routinematige medische behandelingen (heelkundige handelingen, katheterisaties, puncties, injecties)

 

Recepten uitschrijven en medicatiebeleid aanpassen

Recepten uitschrijven en medicatiebeleid aanpassen

 

 

Behandelingen delegeren

 

Inzet in de wijk

De Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg werkt op praktijk- en wijkniveau om de zorg voor ouderen beschikbaar te houden. De VS werkt op meerdere locaties in de wijk en verzorgt zelfstandig visites en afhankelijk van beschikbare praktijkruimte ook een spreekuur voor ouderen. In het geval van een grote wijk werken meerdere Verpleegkundig Specialisten samen. We streven naar een minimaal aantal uren per locatie van vier uur per week (of 8 per 2 weken).

Ook geïnteresseerd in een samenwerking met een Verpleegkundig Specialist? Neem contact op met Marijke Oosterhuis oosterhuis@rhogo.nl (projectleider Ouderenzorg)

Voor contactgegevens van de Verpleegkundig Specialisten klik hier

Suggesties?