Wijksamenwerkingsverband

Wat is een wijksamenwerkingsverband?

Het is een bijzondere tijd. De verschillende landelijke akkoorden (Integraal Zorgakkoord, Gezond Actief Leven Akkoord, Sportakkoord II en de aanpak Wonen Zorg) nodigen ons uit om werk te maken van een sterker fundament op lokaal niveau. Door meer aandacht te geven aan gezondheid, eigen regie en preventie blijvende zorgkosten op de langere termijn naar verwachting houdbaar en de druk op de (zorg)professionals draagbaar.

In een wijksamenwerkingsverband werken eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en paramedici, samen met het sociaal domein aan een passend aanbod van zorg en welzijn voor inwoners van hun wijk. Een lokale en preventie infrastructuur binnen de wijk draagt bij aan het verminderen van de zorgvraag en het vergroten van gebruik van welzijn, sociaal domein en informele zorg. De RHOGO-regio is vanuit het perspectief van de eerste lijn opgedeeld in 10 wijken.

Deze ‘wijken’ zijn ongeveer zo groot als een stadsdeel (+/- 30.000 inwoners) en waar mogelijk verbonden aan een gemeente. Doel van de wijksamenwerkingsverbanden is om de samenwerking rondom zorg – en welzijnsvragen van burgers te verbeteren, zodat eerstelijnszorg laagdrempelig, dichtbij, minder versnipperd en blijvend beschikbaar is voor iedereen.

Werkwijze van het wijksamenwerkingsverband

Een multidisciplinair team van gemandateerde zorg- en welzijnsprofessionals stelt in een jaarplan vast welke onderwerpen bijdragen aan:    

 • Het dempen van de zorgvraag 
 • Zorg op de juiste plek 
 • Gezondheid bevorderen in plaats van ziekte behandelen 
 • Hoe te realiseren samen met en rondom de patiënt
 • Duurzame inzetbaarheid van eerstelijns zorgverleners 

Een projectteam van relevante zorg- en welzijnsmedewerkers voeren de vastgestelde projecten uit. De wijkcoördinatoren bieden daarbij procesondersteuning en regie.

Rol wijkmanager

De wijkmanagers zijn de aanjagers en coördinatoren van de wijksamenwerkingsverbanden. In samenspraak met (vertegenwoordigers van) inhoudelijk deskundigen stellen zij op basis van populatiedata een regionaal vastgesteld beleid vast met welke thema’s het wijksamenwerkingsverband aan de slag gaat. 

De wijkmanager:   

 • werkt vanuit maatschappelijk perspectief (behoeften inwoners, patiënten en zorgverleners/professionals)  
 • verbindt betrokken partijen in de wijk  
 • heeft een regierol 
 • begeleidt implementatie van interventies op veranderkundig niveau 

Toekomstperspectief en beleidsperspectieven 

De RHOGO voert de komende jaren de afspraken van het Integraal Zorg Akkoord uit.

Sinds eind 2023 is het regioplan gereed voor de regio Gooi en Omstreken en hebben we vastgesteld hoe de regionale infrastructuur eruit moet gaan zien. Deze preventie infrastructuur sluit aan op de wijken, waar de lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein vorm krijgt. 

Tussen 2024 en 2026 stellen we voor de volgende vijf ketenaanpakken een regionale leidraad vast. De lokale wijksamenwerkingsverbanden geven hier vervolgens invulling aan:    

 • Welzijn Op Recept 
 • GLI volwassenen 
 • GLI jeugd 
 • Kansrijke Start 
 • Valpreventie 

Downloads en handige documenten

 

 • Wijken overzicht Wijkmanagers 2024
  versie: 2024
 • Visie eerstelijnszorg
  versie: 2030
 • CZ- Visie eerstelijnszorg 2030
  versie: 2024
Suggesties?