Vlot in 't Gooi

Vlot in ’t Gooi is een netwerk van huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderenzorg (SO’s). Het doel van Vlot in ’t Gooi is om elkaar beter te leren kennen en intensiever met elkaar te gaan samenwerken, zodat we kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen bieden met zo min mogelijk organisatorische knelpunten.

Wie vormen Vlot in ‘t Gooi?   

Elke wijk of regio in het Gooi wordt door één huisarts vertegenwoordigd en elk specialisme van Tergooi MC wordt door één of twee specialist(en) vertegenwoordigd. Er is ook een aantal vertegenwoordigende SO’s binnen het netwerk.

Deze vertegenwoordigers noemen we Vlotte Dokters.

Hoe werkt het?

  • Collega’s kunnen een vraag of knelpunt inbrengen bij de Vlotte Dokter die hun wijk of regio vertegenwoordigd.
  • De Vlotte Dokter legt deze vraag of knelpunt voor aan het netwerk van Vlotte Dokters om tot een gezamenlijk standpunt of oplossing te komen, of om via de huisartsen die lid zijn van het MCC, een onderwerp op de agenda van het MCC – overleg te zetten, mocht dat nodig zijn om transmurale afspraken te maken of te wijzigen.
  • De Vlotte Dokters brengen hun collega’s in de wijk of regio op de hoogte van de voortgang of uitkomst.
  • Mochten er transmurale werkwijzen en afspraken worden gemaakt of gewijzigd, dan wordt iedereen geïnformeerd via de bekende kanalen (zoals de nieuwsbrieven en websites van de RHOGO en het MCC).

Wie is de Vlotte Dokter van mijn wijk of regio?

Op deze pagina is een actueel overzicht te vinden van alle Vlotte Dokters binnen de huisartsenzorg.

Heb je nog vragen over Vlot? Stel ze aan Robert van ’t Land, coördinator voor Vlot en lid van het MCC, via: vantland@rhogo.nl

 

Suggesties?