CVRM

De GO CVRM B.V. is per 1 april 2017 gestart met CVRM-ketenzorg. De CVRM-zorg wordt binnen de eerste lijn geleverd onder de regie van de huisarts. Het gaat om kwalitatieve evidence based zorg, waarbij de patiënt centraal staat in de CVRM-keten.

De GO CVRM B.V. beoogt complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met CVRM. Er wordt concreet gewerkt aan een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns CVRM-keten voor iedere CVRM-patiënt, in samenwerking met de tweede lijn.

AGB-code

De AGB-code van de GO CVRM B.V. is 53-533179.

Protocollen en handige documenten.

Handige documenten

Zorgprogramma

 • Het Zorgprogramma CVRM 2021 beschrijft het deel dat de huisarts bijdraagt aan de ketenzorg voor mensen die onder CVRM vallen.  Je vindt het CVRM zorgprogramma onderaan deze pagina.
 • Nieuwe richtlijn: Praktische handleiding bij de NHG standaard CVRM 2019.
 • Leidraad implementatie: Leidraad implementatie inclusie en exclusie criteria cvrm
 • Op de website U-Prevent kunnen huisartsen, specialisten en patiënten het risico op hart- en vaatziekten van een individuele patiënt berekenen. De arts vult makkelijk te meten gegevens in, zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventuele medicatie. Vervolgens zien de arts en de patiënt wat het effect is van de medicatie en hoeveel ziektevrije jaren dit oplevert.
 • Voor praktijken die interesse hebben om op VIP LIVE ketenzorg over te stappen is de volgende webinar beschikbaar: --> deze link zal spoedig beschikbaar zijn!
 • RTA voor Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)
  versie:
 • Zorgprogramma CVRM, februari 2022
  versie:
 • CVRM lipiden protocol - versie mei 2021
  versie:
 • CVRM Addendum ouderen
  versie: 2020
 • CVRM ketenzorg inclusie 2024
  versie: 2024
 • CVRM hypertensie protocol - versie januari 2022
  versie:
 • Patientenflyer CVRM
  versie: 2023
Suggesties?