Beleid

Beleidsplan Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg neemt een steeds grotere plaats in in ons huisartsenwerk. Niet alleen in de dagzorg, ook in de avond-, nacht- en weekend zorg. De RHOGO wil de komende 3 jaar extra aandacht besteden aan verbetering van de palliatieve (terminale) zorg door de huisarts.

Download Beleidsplan

Suggesties?