Wie is de RHOGO?

De RHOGO, eind 2008 ontstaan uit de Regionale Huisartsen Vereniging (RHV), is een vereniging voor de gevestigde, praktiserende en geregistreerde huisartsen in Gooi en Omstreken. Dit zijn ongeveer 150 huisartsen. Het lidmaatschap van de huisartsen is persoonlijk en kan aldus niet worden overgedragen of gedeeld.

Onder de vereniging RHOGO valt de RHOGO Holding B.V. Onder deze Holding B.V. zijn de verschillende zorggroepen als aparte BV’s gepositioneerd: Diabetes, COPD, CVRM en POH GGZ.

Het bestuur van de RHOGO bestaat uit vijf tot zeven leden. De voorzitter is een van de leden. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau, welke bestaat uit de directeur, de office manager, de medisch manager, de ketenzorg coördinator, de praktijkconsulent en de administratief medewerker.

Voor de zorg in de avond, nacht en weekenden (ANW) bestaat de coöperatieve vereniging HAP Gooi en Vechtstreek U.A. Het bestuur van deze vereniging is gelijk aan het bestuur van de RHOGO. Ook de leden van de vereniging RHOGO en de coöperatieve vereniging HAP zijn gelijk.