Wie is de RHOGO?

De RHOGO, eind 2008 ontstaan uit de Regionale Huisartsen Vereniging (RHV), is een vereniging voor de gevestigde, praktiserende en geregistreerde huisartsen in Gooi en Omstreken. Dit zijn ongeveer 150 huisartsen. Het lidmaatschap van de huisartsen is persoonlijk en kan aldus niet worden overgedragen of gedeeld.

De RHOGO is een organisatie werkend vanuit de coöperatieve gedachte. De coöperatie – Huisartsen Coöperatie Gooi en Omstreken (HCGO) – is met haar leden de enig aandeelhouder van de RHOGO. Door het lidmaatschap van de huisartsen in de HCGO hebben de huisartsen zeggenschap in de RHOGO. Het driekoppige bestuur van de HCGO wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de huisartsenadviesraad (HAR). Het bestuur van de HCGO heeft in het verlengde daarvan korte lijnen met de directie van de RHOGO over wat de RHOGO als organisatie uitvoert.

De RHOGO is in het leven geroepen om de huisartsen in het Gooi & Omstreken te ontzorgen, hun belangen te behartigen en te bouwen aan multidisciplinaire samenwerkingen. Met als uitgangspunt een ondersteunende en faciliterende rol richting haar leden te bieden. Alle praktische zaken bijvoorbeeld, zoals op het gebied van ketenzorg, finance en personeel, worden in overleg met de leden georganiseerd door de RHOGO.

Onder de vereniging RHOGO valt de RHOGO Holding B.V. Onder deze Holding B.V. zijn de verschillende zorggroepen als aparte BV’s gepositioneerd: Diabetes, COPD, CVRM en POH GGZ.

Voor de zorg in de avond, nacht en weekenden (ANW) bestaat de coöperatieve vereniging HAP Gooi en Vechtstreek U.A. Het bestuur van deze vereniging is gelijk aan het bestuur van de RHOGO. Ook de leden van de vereniging RHOGO en de coöperatieve vereniging HAP zijn gelijk.

Suggesties?