Kwaliteitscommissie Diabetes

De diabeteszorg type 2 wordt grotendeels binnen de eerste lijn geleverd onder regie van de huisarts.

Kwalitatieve evidence based zorg, waarin de patiënt centraal staan in de diabetesketen. De GO Diabetes B.V. beoogt complicatie te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met diabetes. Concreet betekent dit dat de organisatie vanuit de GO Diabetes B.V. leidt tot een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns diabetesketen voor iedere diabetespatiënt in samenwerking met de tweede lijn.

Suggesties?