Crisisplan

Wat is een Crisisplan? 

Huisartsen hebben de verantwoordelijkheid onder alle omstandigheden zorg te bieden aan patiënten en passanten. In sommige situaties (incident, ramp, pandemie…) kan de huisarts dat niet zelfstandig. 

In het crisisplan beschrijven we hoe de regionale huisartsen en Huisartsen Spoedpost samen de continuïteit van zorg onder bijzondere omstandigheden borgen. Het crisisplan is vastgesteld door de ALV van de RHOGO. 

De afspraken gelden voor alle huisartsen en Huisartsen Spoedpost in Gooi en Omstreken. Dit betekent ook dat we ons – in geval van opschaling - conformeren aan besluiten van het crisisteam. 

Hoe is het Crisisplan opgebouwd? 

Het crisisplan bestaat uit twee delen: beleidsdocument en werkdocument. Het beleidsdocument bevat afspraken op hoofdlijn. Het werkdocument bevat praktische zaken zoals procedure alarmering, vergaderagenda crisisteam, contactgegevens, werkwijze evaluatie en taakkaarten. 

Hoe is de crisisstructuur? 

Uitgangspunt is dat we zo lang mogelijk volgens reguliere werkwijzen en verantwoordelijkheden werken. Bij opschaling (= activeren crisisplan/ crisisorganisatie) zijn er coördinerende niveaus: 

HAGRO contactpersoon: elke HAGRO heeft een HAGRO contactpersoon en deze een vaste vervanger. Zij coördineren voorbereiding van de HAGRO op en maatregelen bij incidenten. Zij zijn ook de linking-pin tussen HAGRO en crisisteam. 

Crisisteam: (leden: o.m. locatie- en medisch manager HAP, voorzitter RHOGO). Heeft regie over crisisbeheersing als het effect de grens van de individuele HAGRO overschrijdt.

Opschaling 

Normaal gesproken is de praktijkhouder verantwoordelijk voor continuïteit van zorg. Gebeurt er iets (binnen/buiten de praktijk) met effect op andere praktijken, dan geldt de volgende opschaling: 

Effectgebied incident Verantwoordelijk voor
maatregelen
Advies / ondersteuning
Eigen praktijk Praktijkhouder HAGRO contactpersoon
Meerdere praktijken in HAGRO HAGRO contactpersoon Crisisteam
Meerdere HAGRO’s Crisisteam

Trainen en oefenen 

Om onze rol in geval van crises goed te kunnen vervullen nemen we deel aan trainingen en oefeningen (OTO; opleiden-trainen-oefenen). Dit geldt vooral voor crisisteam en in beperkte mate voor de Hagro-contactpersonen. 

Meer informatie? 

Voor elke huisarts is het goed te weten wie de HAGRO contactpersonen van de eigen HAGRO zijn. Bekijk het crisisplan ook eens; u vindt dit op de website van de RHOGO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw HAGRO contactpersoon of een lid van het crisisteam. 

Suggesties?