POH - GGZ

In 2010 werd de GO POH GGZ B.V. opgericht om de invoering van de speciale praktijkondersteuner GGZ te faciliteren voor de regionale huisartsen. Dit heeft inmiddels geleid tot een vrijwel totale invulling van de functie POH GGZ binnen de verschillende praktijken in het Gooi.

De huisarts en de speciale praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ) zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten met psychische klachten. De POH GGZ ondersteunt de huisarts bij patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De huisarts of POH GGZ verwijst zo nodig door naar de GB-GGZ of S-GGZ.

Activiteiten GO POH GGZ B.V.

De GO POH GGZ B.V. wil zorgen voor aansluiting met en afstemming van de GGZ zorg in de regio Gooi en Vechtstreek. Zij biedt geen zorgprogramma aan. De kaderhuisarts GGZ is een actieve spil in de regio. De samenwerkingspartners zijn verenigd in de kwaliteitscommissie GGZ. Daarnaast ondersteunen wij de huisartsen door het aanbieden van e-health modules via Minddistrict en vindt jaarlijks een scholing plaats voor huisartsen en POH’s, in samenwerking met de regiopartners binnen de GGZ.

Het KvK-nummer van de GO POH GGZ B.V. is 32163770.

Documenten

 • 4DKL – Vragenlijst
  versie:
 • 4DKL – Scoreformulier
  versie:
 • Handleiding Minddistrict Triage
  versie:
 • Slaap-waakkalender
  versie:
 • Behandeling psychische problemen in de huisartsenpraktijk
  versie:
 • Handleiding Bouwstenen Zorgpaden Basis GGZ
  versie:
 • Verwijsschema GBGGZ en SGGZ
  versie:
 • Functie- en competentieprofiel POH-GGZ
  versie:
 • Crisiskaart 't Gooi
  versie:
 • Crisiskaart flyer
  versie:
Suggesties?