Diabetes

De diabeteszorg type 2 wordt grotendeels binnen de eerste lijn geleverd onder regie van de huisarts. Het gaat om kwalitatieve evidence based zorg, waarbij de patiënt centraal staat in de diabetesketen.

Het zorgprogramma DM 2022-2023 beoogt complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met diabetes. Er wordt concreet gewerkt aan een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns diabetesketen voor iedere diabetespatiënt, in samenwerking met de tweede lijn.

AGB-code

De AGB-code van de GO Diabetes B.V. is 53-530338.

Protocollen en handige documenten 

Zorgprogramma

 • Het Zorgprogramma Diabetes 2022-2023 beschrijft het deel dat de huisarts bijdraagt aan de ketenzorg voor mensen met diabetes.

Zorgprogramma DM 2022-2023 def.pdf

Voetzorg door podotherapeut en pedicure

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019

 • DM bijlage 1 schema labwaarden
  versie: Mei 2019
 • Gezonde voeding en dieetadvies
  versie:
 • Toelichting bij stroomschema gezonde voeding
  versie:
 • Koolhydraatarm dieet bij DM type 2
  versie:
 • Voedingsrichtlijn diabetes
  versie: 2020
 • Stroomschema Opstarten SGLT2
  versie:
 • Formulier SGLT2-remmer
  versie:
 • Toolkit mijn diabetesjaargesprek
  versie:
 • Behandeling Insuline NHG
  versie:
 • Saxenda voorwaarden
  versie:
 • SGLT-2 remmers in de huisartsenpraktijk- aandachtspunten
  versie:
 • Handreiking voorschrijven GLP1
  versie:
 • Patientenflyer DM
  versie: 2023
Suggesties?