TIM

Huisartsen en medewerkers van Tergooi MC kunnen transmurale incidenten in onze regio melden. Het belangrijkste uitgangspunt ervan is het stimuleren van een OPEN - cultuur: we melden niet ‘over’ maar ‘met’ elkaar met als voornaamste doel om processen te verbeteren.

Er zijn vier coördinatoren: twee vanuit Tergooi MC en twee (Robert van ’t Land en Mariska Rietman) vanuit de RHOGO. De coördinatoren behandelen de melding, doen een risicoanalyse, indien nodig een oorzakenanalyse en maken verbetervoorstellen die zij bespreken met de betrokkenen.

Indien nodig wordt de melding (digitaal) voorgelegd aan de TIM (transmurale incidenten meldingen)- commissie, bestaande uit alle TIM-coördinatoren, twee huisartsen uit de RHOGO-regio en twee specialisten van Tergooi MC.

De RHOGO-coördinatoren en de leden van de TIM-commissie krijgen via het kwaliteitsportaal van Tergooi MC toegang tot de meldingen om deze in het systeem te kunnen vervolgen en op te volgen. De uitkomsten worden door de commissie aan alle betrokkenen teruggekoppeld; zo nodig met adviezen tot verbetering van relevante processen.

Het TIM-formulier is via deze weg te benaderen. 

Suggesties?