MCC Gooi en Vechtstreek

Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van RHOGO en medisch specialisten van Tergooi. Het MCC is als intermediair de bindende factor tussen deze zorgprofessionals.

Dit draagt primair bij aan kwaliteitsverbetering in de samenwerking tussen de huisartsen en Tergooi. Het doel is om vanuit het perspectief van de patiënt eenduidige en samenhangende zorg te organiseren en daarmee de kwaliteit en continuïteit van zorg in het zorgcontinuüm van medisch specialistische - en huisartsenzorg te optimaliseren. “Elkaar kennen” is belangrijke voorwaarde om de onderlinge samenwerking continue te verbeteren. Het MCC is daarom tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.

mccgooienvechtstreek.nl

Suggesties?