Ouderenzorg

Het Gooi en Omstreken is één van de meest vergrijsde regio’s van Nederland. De toenemende zorgvragen en de toename van complexiteit en meervoudige problematiek rondom de kwetsbare oudere thuis, verlangt vanuit de huisartsenpraktijk een andere aanpak.

Het behandelen van de acutere zorgvragen moet verschuiven naar vroegsignaleren en proactief zorg verlenen. Ook zal de focus moeten veranderen van zorg en behandelen naar aandacht en welzijn. Hierin staat integraal samenwerken met de andere disciplines, die betrokken zijn bij de oudere inwoner, centraal. De RHOGO speelt een belangrijke faciliterende rol binnen de volgende initiatieven:

 • Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg in de wijk
 • Het proefdraaien met een netwerkinformatiesysteem
 • Het aanbieden en begeleiden van de module Samenwerking Kwetsbare Ouderen
 • Een specialist ouderenzorg aanspreekpunt per huisartsenpraktijk
 • Het Regionaal Transferpunt (incl. de uitbreiding naar plaatsing niet acute zorgvragen binnen de VVT)
 • Het mede opzetten van Integrale Medische Ouderenzorg
 • Werkafspraken met Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Het verbinden van welzijn en het sociaal domein bij de zorg voor (mogelijk) kwetsbare ouderen
 • Een specialist ouderenzorg aanspreekpunt per huisartsenpraktijk
 • Het Regionaal Transferpunt (incl. de uitbreiding naar plaatsing niet acute zorgvragen binnen de VVT)
 • Het mede opzetten van Integrale Medische Ouderenzorg
 • Werkafspraken met Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Het verbinden van welzijn en het sociaal domein bij de zorg voor (mogelijk) kwetsbare ouderen
Suggesties?