Voorkeursleveranciers ICT

Voorkeursleveranciers ICT

Vanuit de RHOGO zijn er gesprekken gevoerd met verschillende ICT-partijen, omdat het ons vanuit strategisch oogpunt goed lijkt om meerdere partijen als voorkeursleverancier te contracteren welke kunnen concurreren binnen de regio. Het staat elke huisarts uiteraard vrij om met een andere/eigen partij te werken.

Er is gekozen voor vier verschillende ICT-partijen met ieder een andere werkwijze. Alle vier de partijen zijn al actief bij diverse huisartsenpraktijken in de regio. Het gaat om Arcus-IT, Cobbler, Westers en de combinatie Elatro/CTnet. De vier partijen hebben een korte brochure aangeleverd met wat zij precies bieden tegen welk tarief. Deze brochures zijn getoetst bij praktijken die reeds klant zijn. In de brochures staan uiteraard ook de contactgegevens vermeld waar aanvullende informatie opgevraagd kan worden.

Suggesties?