Module SKO

De RHOGO is sinds 2022 gestart met het aanbieden van de module Samenwerking Kwetsbare Ouderen (SKO). De Module Samenwerking Kwetsbare Ouderen is een module die niet-patiënt gebonden tijd financiert. Het betreft tijd die huisartsenpraktijken stoppen in het signaleren van Kwetsbare Ouderen, het oproepen, het op orde brengen van het zorgprogramma (ook in het HIS/KIS), het opzetten van een structuur voor PZP (Proactieve Zorg Planning) gesprekken, samenwerkingstijd rondom MDO’s, polyfarmacie, Valpreventie en het in kaart brengen van de mantelzorgondersteuning.


Het zijn veel zaken die multidisciplinair op te pakken zijn. De financiering vergoedt extra tijd voor overleg/afstemming. Dit komt bovenop/naast de (basis en aanvullende) POH-S financiering (= oude POH-S financiering Zilveren Kruis -zie rekentool - POH-S mogen dan geen consulten en verrichtingen declareren)

óf

bovenop de consulten die voor directe zorg en bijzondere verrichtingen gedeclareerd worden (= als de huisarts koos voor de nieuwe POH-S financiering Zilveren Kruis, dan kunnen POH-S alles declareren).

Directe zorg loopt dus niet via de RHOGO. Meedoen aan SKO via de RHOGO heeft daar geen invloed op.  

Terug naar de module SKO. In principe is het tarief (exclusief digitaal platform) wat de huisarts rechtstreeks via de verzekeraar contracteert gelijk aan het tarief vanuit de RHOGO. Het verschil tussen tarief ex- en inclusief platform gebruiken wij voor de ondersteuning van praktijken.

Contracteren via de RHOGO betekent dat de ondersteuning vanuit de praktijkconsulenten en de kaderhuisarts, de KIS ouderen faciliteiten, het gebruik van netwerkplatform cBoards en de scholingen kosteloos is.

De RHOGO is in dat geval ook verantwoordelijk voor resultaten die Zilveren Kruis vraagt, niet de praktijken.

De aanlooptijd duurt twee jaar, waarin de RHOGO rustig helpt om de basis op orde te krijgen. Financiering die wij als regio niet besteden, vloeit naar rato terug naar de praktijken.

De huisarts kan ook zelf het tarief inclusief digitaal platform contracteren, onder voorwaarde dat de huisarts gebruik maakt van regionaal netwerkplatform cBoards. Dit kost 20 euro per premium gebruiker per maand buiten de RHOGO om en zowel de huisarts als de POH hebben een account nodig. De RHOGO stuurt hiervoor een factuur. Daarnaast zullen wij voor scholingen en adviezen van de consulenten tarieven doorrekenen.

Voorwaarden bij deelname aan de module SKO

Via een TraZAG vragenlijst brengen praktijken de 75+ patiënten in kaart. Op deze manier krijgen ze een beeld welke 75+ patiënten kwetsbaar zijn. Vervolgens moeten zij de volgende voorwaarden jaarlijks in kaart brengen:  

  1. Valpreventie 
  2. PZP (Proactieve Zorg Planning) gesprekken 
  3. MDO 
  4. Mantelzorg ondersteuning 
  5. Polyfarmacie (5 of meer soorten medicatie)  

Een goede registratie in het ouderenzorg protocol (als VIP als virtueel KIS gebruikt wordt) of in de module ouderenzorg in cKIS (als cKIS Caresharing gebruikt wordt) helpt overzicht te krijgen welke voorwaarden bij welke kwetsbare ouderen nog behandeld moeten worden. Vanuit de RHOGO kunnen we dan ook samen met jullie bekijken hoe de uitvoering van de module SKO gaat, en waar nodig ondersteunen.  

Zie download onderaan voor de uitleg van de registratie per systeem.

Boekentips

Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk, auteurs Birgit Oostveen en Vivian Kenter-Hupkes

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn, auteurs J.W.M. Muris, J.M.G.A Schols, J. Collet, D.J.A Janssen

Meer informatie over de module Samenwerking Kwetsbare Ouderen en/of de tarieven? Neem contact op met Karin van Hamersveld (Praktijkconsulent Ouderenzorg) vanhamersveld@rhogo.nl of Marijke Oosterhuis (projectleider Ouderenzorg) oosterhuis@rhogo.nl.

  • Registratie per systeem
    versie: April 2024
Suggesties?