GGZ & Jeugd

De stijgende vraag naar hulp bij mentale klachten zet meer en meer de GGZ, huisartsen en het sociaal domein onder druk en leidt tot lange wachtlijsten.

Dit zorgt voor uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg en dus ook voor de POH-GGZ. De RHOGO werkt samen met haar regiopartners om de wachtlijsten te verkorten en de patiënten van passende zorg te voorzien. De online overlegtafel GGZ is daar een concreet voorbeeld van.

De POH-GGZ is de afgelopen jaren onmisbaar geworden in de huisartsenpraktijk: bijna iedere praktijk heeft een eigen POH-GGZ in dienst. De RHOGO ondersteunt en faciliteert de POH-GGZ en zorgt voor kennis en ontmoetingen. Daarnaast biedt de RHOGO al jaren de mogelijkheid om eHealth van Minddistrict in te zetten.

Suggesties?