Gezond leven en preventie

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. De RHOGO ziet dat rol van de huisarts(en praktijk) in relatie tot Gezond Leven en preventie de komende jaren groter wordt. Binnen de huisartsenzorg benoemt de NHG de volgende taken van de huisartsen in relatie tot preventie:

Samenwerkingsafspraken maken met andere zorgverleners

De gemeenten spelen de belangrijkste rol als het gaat om de primaire preventie en zijn verantwoordelijk voor leefstijlinterventies op populatie niveau. Samen met de gemeenten zorgt de RHOGO voor de verbinding en werkafspraken met de gemeentelijke domeinen via een (regionale) preventie-infrastructuur. En zorgt daarbij voor gezamenlijke inrichting van de 5 IZA ketenaanpakken:

  1. GLI volwassen
  2. Valpreventie 
  3. Welzijn op Recept 
  4. GLI Jeugd 
  5. Kansrijke Start 

Motivational interviewing & vergroten zelfmanagement

Belangrijk is dat de huisartsen en POH-s blijvend een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van gezondheidsvaardigheden en zelfmanagementvaardigheden van de burger. De RHOGO voorziet hierbij de huisartsen van de laatste inzichten en biedt scholingen en digitale ondersteuning aan. 

Educatie & persoonsgericht werken

De RHOGO stimuleert dat iedere huisarts bespreekbaar kan maken dat bepaalde klachten (mogelijk) een niet medische oorzaak hebben en verband kunnen houden met sociale omgeving of leefstijl. We faciliteren dat de huisarts in staat is om het goede gesprek te voeren met patiënten en basiseducatie kan geven wat betreft leefstijl.  

Kennis van sociale kaart

De huisarts kan bespreekbaar maken dat bepaalde klachten een oorzaak hebben buiten het medische domein. Vervolgens verwijzen zij naar de juiste digitale ondersteuning, andere zorgverleners binnen de praktijk, de eerstelijn óf naar een relevante aanbieders in sociaal domein. De sociale kaart wordt vormgegeven binnen de wijken.

Ondersteuning vanuit de RHOGO richt zich primair op deze taken. Gezond Leven en Preventie is geen op zichzelf staan thema en kent overlap met alle andere thema's.Suggesties?