COPD

De COPD-zorg wordt binnen de eerste lijn geleverd onder de regie van de huisarts. Het gaat om kwalitatieve evidence based zorg, waarbij de patiënt centraal staat in de COPD-keten.

RHOGO COPD Ketenzorg beoogt complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met COPD. Er wordt concreet gewerkt aan een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns COPD-keten voor iedere COPD-patiënt, in samenwerking met de tweede lijn.

Protocollen en handige documenten

Zorgprogramma

Het Zorgprogramma RHOGO COPD beschrijft het deel dat de huisartsenpraktijk bijdraagt aan behandeling in de Ketenzorg voor mensen met COPD.

De NHG-Standaard COPD geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Het zorgprogramma voldoet aan deze standaard.

Spirometrie

Stoppen met roken

 • Zorgstandaard Stoppen met roken: De Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009 is vervangen door de Zorgstandaard Tabaksverslaving. De nieuwe standaard van het Partnership Stop met Roken beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken) en sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Bekijk de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022.

Overige COPD onderwerpen

 • Patientenflyer COPD
  versie: 2023
 • Longformularium Midden Nederland
  versie:
 • Stoppen met Roken Kwaliteitsregister
  versie:
 • Medicatiestakingsvoorschrift spirometrie reversibiliteitsmeting
  versie: 2024
 • COPD Zorgprogramma 2024
  versie: 2024
Suggesties?