Organisatie & medewerkers

De regionale huisartsenorganisatie RHOGO zet zich in voor goede huisartsenzorg voor alle burgers in het Gooi en Omstreken voor nu en in de toekomst. Wij stellen onze huisartsen en hun werkplezier centraal, zodat de huisartsen de beste zorg kunnen leveren.

Om voor alle burgers in het Gooi en Omstreken - nu en in de toekomst - goede huisartsenzorg te borgen, ondersteunen en ontzorgen wij als partner onze huisartsen. Wij helpen hen om te blijven innoveren. Vanuit deze innovatiekracht zetten wij ons met elkaar in voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Dat betekent: de juiste zorg, voor de juiste patiënt op de juiste plek.

Dit bereiken wij door huisartsen te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering, de huisartsenzorg inhoudelijk en organisatorisch te innoveren, ons in te zetten voor wijkgerichte multidisciplinaire samenwerking en de verbindende schakel binnen ons regionetwerk te zijn. 

Zo zorgen wij er met elkaar voor dat de juiste patiënt in de wachtkamer van de huisarts plaatsneemt, zodat de huisarts zijn primaire taak kan uitoefenen: de beste zorg leveren.

Bekijk hier onze jaarverslagen: 

Suggesties?