Organisatie

De belangrijkste taak van de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (verder RHOGO genoemd) is het ondersteunen van de leden, huisartsen in de regio, bij het vervullen van hun rol in het medische zorgaanbod in de directe omgeving van de patiënt.

Hiervoor bouwt de RHOGO aan een goede relatie met de externe stakeholders en onderhoudt deze zodat de belangen van de leden goed behartigd kunnen worden. Ook volgt de RHOGO de landelijke ontwikkelingen zodat hier tijdig en proactief op geanticipeerd kan worden.

Daarnaast wil de RHOGO de kwaliteit en deskundigheid van de leden bevorderen en ondersteunt de leden daarom waar nodig door het aanbieden van diensten die leiden tot verbetering van praktijkvoering en inhoudelijke kennis. Tot slot ziet de RHOGO het als haar taak om de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio te waarborgen.

Bekijk hier onze jaarverslagen: 

  • RHOGO Jaarverslag 2021

    Geplaatst: 05 januari 2023

  • RHOGO jaarverslag 2020

    Geplaatst: 05 januari 2023

  • GHO-GO jaarverslag 2019

    Geplaatst: 05 januari 2023