Waar staat de RHOGO voor?

Missie

De RHOGO is de regionale huisartsenvereniging van de huisartsen in Gooi en Omstreken. Zij is de aanspreekbare en aansprekende organisatie voor de huisartsen die zich door de RHOGO in de regio laten vertegenwoordigen naar alle ketenpartners, stakeholders en samenwerkende organisaties in de zorg. Zij is bekend bij en gekend in de regio bij alle partijen in en rond de eerstelijnszorg.

Zij ontwikkelt, coördineert, ondersteunt en faciliteert voor de huisartsen in de regio Gooi en Omstreken op een maatschappelijk verantwoorde wijze kwalitatief hoogstaande zorg(programma’s), in en rond de eerstelijnszorg.

Tevens zal de vereniging de landelijke ontwikkelingen volgen en ondersteunen voor betere en betaalbare gezondheidszorg gezien vanuit de bril van de zorgverlener. in en rond de eerstelijnszorg.

Er behoort een goede relatie te zijn met de zorgverzekeraar op basis van gelijkwaardigheid, waarvan een kritische blik ook onderdeel kan zijn.

Visie

Huisartsenzorg is het centrum voor de individuele gezondheidszorg, maar staat niet meer op zichzelf. Het monodisciplinaire deel van het vak wordt steeds kleiner.

In de huidige eerstelijnszorg is een goede samenwerking met andere zorgaanbieders en ketenpartners onmisbaar voor het leveren van zorg op de juiste tijd, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener.

Vormgeven aan deze samenwerking kan regionaal worden voorbereid en lokaal uitgevoerd. Hier ligt de kern van de opdracht van de RHOGO.