Kwaliteitscommissie COPD

De COPD-zorg wordt binnen de eerste lijn geleverd onder de regie van de huisarts.

Kwalitatieve evidence based zorg, waarin de patiënt centraal staat in de COPD-keten. De GO COPD B.V. beoogt complicatie te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met COPD. Concreet betekent dit dat de organisatie vanuit de GO COPD B.V. leidt tot een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns COPD-keten voor iedere COPD-patiënt in samenwerking met de tweede lijn.

Suggesties?