Chronische zorg

De huisartsen en andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, diëtisten, apothekers, medisch specialisten en fysiotherapeuten, in de regio Gooi en Omstreken werken met elkaar samen om mensen met een chronische aandoening de beste zorg te bieden.

De RHOGO ondersteunt de huisartsen en de andere zorgverleners door afspraken te maken voor, door en met de betrokken zorgverleners, zodat de zorg goed wordt afgestemd en de patiënt de beste zorg ontvangt.

Netwerk samenwerking

Door chronisch zieken dichtbij huis gestructureerde en geprotocolleerde zorg te bieden binnen een netwerk van samenwerkende zorgprofessionals beperken we complicaties. Daarnaast leidt georganiseerd samenwerken tot een efficiëntere behandeling van de patiënt.

Over de inkoop van zorg maakt de RHOGO afspraken met de zorgverzekeraars. Ook zet zij zich in voor verbeterprojecten en innovaties.

De RHOGO coördineert 3 zorgketens

  1. Diabetes type 2
  2. COPD
  3. CVRM (hart- en vaat ziekten)

De GGZ en de Ouderenzorg is niet ingekocht als zorgketen, maar RHOGO ondersteunt wel verschillende ontwikkelingen op dit terrein.

No Show en voorbeeldbrieven

Hoe om te gaan met no shows? Klik op de link voor het beleid van de RHOGO:

Beleid RHOGO bij no-show 2022.pdf

en klik op de link voor voorbeeldbrieven: 

Voorbeeldbrieven no show.pdf

Suggesties?