Gezond Gooi

Om samen te werken aan de gezonde samenleving in de regio Gooi en Vechtstreek is Gezond Gooi opgericht. Onze gezamenlijke missie is om de professionele zorg en ondersteuning beschikbaar te houden voor degenen die deze zorg werkelijk nodig hebben.

Huisartsen met de samenwerkingspartners uit de wijk, de fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers, maar ook de medisch specialisten, ouderenzorgorganisaties, de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars, gemeenten en informele zorg, welzijnsorganisaties en inwoners werken hierin allemaal samen.

Wat gaat Gezond Gooi doen om onze ambitie te realiseren?

We benaderen onze inwoners en hun hulpvragen vanuit positieve gezondheid. Daarbij ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. We zetten in op 5 transformaties om hulpvragen beter aan te pakken vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid. Deze transformaties worden in de regio verder ontwikkeld, steeds met het regioplan als leidraad.

Meer informatie: 

  • Regioplan Gooi en Vechtstreek
    versie:
  • Infographic Gezond Gooi - regioplan
    versie:
  • Infographic Gezond Gooi - wat is Gezond Gooi?
    versie:
Suggesties?