Kwaliteitscommissie CVRM

De GO CVRM B.V. is per 1 april 2017 gestart met CVRM-ketenzorg. De CVRM-zorg wordt binnen de eerste lijn geleverd onder de regie van de huisarts.

Kwalitatieve evidence based zorg, waarin de patiënt centraal staat in de CVRM-keten. De GO CVRM B.V. beoogt complicatie te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met CVRM. Concreet betekent dit dat de organisatie vanuit de GO CVRM B.V. leidt tot een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns CVRM-keten voor iedere CVRM-patiënt in samenwerking met de tweede lijn.

Suggesties?