Kwaliteitscommissie GGZ

Kwaliteitscommissie GGZ

De kwaliteitscommissie komt 3 maal per jaar bij elkaar. Verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd: huisartsen, POH-GGZ, psychiaters, psychologen, CenAteam, manager ketenzorg en de kaderhuisarts GGZ, tevens voorzitter.

Er worden nieuwe ontwikkelingen, samenwerkingsafspraken en problemen die zich voor doen op de werkvloer besproken. De jaarlijkse netwerk bijeenkomst op de tweede dinsdag van november is een vast agendapunt.

Suggesties?