OPEN

Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2020 online hun medische gegevens inkijken. Het project OPEN heeft huisartsen ondersteund bij het mogelijk maken van deze ontwikkelingen. Per 1 januari 2023 is het project OPEN succesvol afgerond.

OPEN eerstelijn

Suggesties?