Zorg Dichterbij

19 dec 2022

Zorg Dichterbij: zorgvernieuwing door nauwe samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek.

Op 16 december 2022 is het programma Zorg Dichterbij in de regio Gooi en Vechtstreek afgerond. Om de toenemende druk op de zorg in de regio het hoofd te bieden, werkten Tergooi MC, de huisartsen, Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), apothekers, paramedici en zorgverzekeraar Zilveren Kruis samen aan zorgtransformatie. In drie jaar tijd hebben zij bijna 20% van de ziekenhuiszorg dichter bij de patiënt gebracht, waardoor ruimte is ontstaan voor andere zorg. Dit is gerealiseerd door betere samenwerking, de inzet van digitale middelen en scherpere keuzes. Momenteel werken de zorgpartners in de regio aan een gezamenlijk vervolg dat in 2023 van start zal gaan.

Lees hier alles over Zorg Dichterbij!

Bekijk de online evaluatie

Online evaluatie Zorg Dichterbij

Suggesties?