Zorg Dichterbij: samenwerking met zorgpartners in de regio

Het programma Zorg Dichterbij is een gemeenschappelijk initiatief van zorgpartners in de regio Gooi en Omstreken. Het is erop gericht om de zorg op het snijvlak van 2e en 1e lijn nog beter te organiseren en waardevolle zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te leveren.

De RHOGO streeft ernaar dat de voorgestelde nieuwe werkwijzen, naast kwaliteit van zorg, meer werkplezier voor onze huisartsen oplevert. Zonder dat het hen onder aan de streep extra werkdruk oplevert. Wat kan wel of niet bij de eigen huisarts? En waar mogelijk zelfs bij de patiënt thuis? Hoe kun je laagdrempelig samenwerken om verwijzing te voorkomen? Welke technieken kunnen ons ondersteunen? En wanneer is het gewoon nodig om door te verwijzen?

Het resultaat is minder dure specialistische zorg en voor de patiënt minder tijd en (reis) kosten. Zo houden we de zorg betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig!

In het programma is door de betrokken zorgprofessionals (waaronder Tergooi MC, verzekeraar Zilveren Kruis, Vivium Zorggroep, Amaris, SAGO, RHOGO) een aantal kansrijke projecten geformuleerd die zich uitstekend lenen om anders, dichtbij de patiënt, te organiseren.

Op deze pagina hebben we de meest kansrijke projecten, die betrekking hebben op werkzaamheden in de 1e lijn, gebundeld. Voor meer informatie over eventuele veranderende werkafspraken en/of protocol, verwijzen we naar de website van het MCC Gooi en Vechtstreek: www.mccgooienvechtstreek.nl.

Projecten:

  • Project antistolling

    Geplaatst: 24 juni 2021

  • CVRM lipiden protocol - versie mei 2021

    Geplaatst: 04 mei 2021