Langerhans scholing chronische nierschade

Organisatie
RHOGO
Datum
16 februari 2023, 18:00u - 21:45u
Locatie
Steijnlaan 16, 1217 JS, Hilversum
Scholingsduur
3,5
Accreditatiepunten
4
Doelgroep
POH-S, Huisartsen

In de scholing zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen.

De scholing is ontwikkeld voor huisarts en POH;

• Prevalentie van chronische nierschade
• Diagnostiek van chronische nierschade: stadiering aan de hand van eGFR en albuminerie
• De oorzaken van nierschade (met o.a. aandacht voor acute nierschade)
• De relatie CVRM, diabetes en nierschade
• Verschillen tussen de oude en de nieuwe standaard Chronische Nierschade
• Handvatten voor de praktijk, samenwerking 1e-2e lijn (verwijs en terugverwijsbeleid) en casuïstiek

De scholing wordt gegeven door zeer ervaren docenten van Langerhans: huisarts Bas Houweling en Kaderhuisarts DM Mariska Brinkers.

16 februari vanaf 17:30 eten, 18:00 start scholing, geschatte eindtijd 21:00