Losse module ouderenzorg via Breederode - 4 data

Organisatie
RHOGO
Datum
08 september 2022, 17:15u - 21:00u
Locatie
Steijnlaan 16, 1217 JS, Hilversum
Scholingsduur
3,5
Accreditatiepunten
3
Doelgroep
POH-S

PRIMEUR: 

De RHOGO gaat in samenwerking met Breederode Hogeschool de module ouderenzorg voor POH-Somatiek aanbieden! Sinds 2017 zit deze module in de POH-opleiding, maar alle POH’s die voor 2017 opgeleid zijn hebben deze module niet gehad in hun opleiding. De module bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en 15 minuten. 

Inhoud module
Deze module bestaat uit 4 dagdelen les (aansluitend aan werktijd) plus zelfstudie, opdrachten en een afsluitende eindopdracht. Als alle opdrachten voldoende beoordeeld zijn en de cursist voldaan heeft aan de aanwezigheidsplicht, wordt er een certificaat verstrekt. Deze module leidt NIET op tot (het competentieprofiel) POH-Ouderen, maar geeft de generalistisch werkende POH ruim voldoende kennis, vaardigheden en tools om de zorg voor ouderen in de praktijk mede vorm te geven.

Vier bijeenkomsten
In de module Ouderenzorg komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • In bijeenkomst 1 krijg je een inleiding in de ouderengeneeskunde. Onderwerpen als (dubbele) vergrijzing, Multi morbiditeit, kwetsbaarheid en frailty, geriatrische syndromen, integrale benadering van de ouderenzorg, organisatie van de ouderenzorg, meetinstrumenten en de NHG-visie op ouderenzorg komen aan bod. Er wordt ten slotte ingegaan op de vereisten van de eindopdracht.

  • In bijeenkomst 2 worden verschillende aspecten van (poly)farmacie bij ouderen besproken. Het Individueel Zorgbehandelpan (IZBP) en het SFMPC-model als belangrijke hulpmiddelen om de medische  en zorgproblemen bij de oudere integraal in kaart te brengen, krijgen aandacht. De cursist krijgt de tools om hier zelf in de praktijk mee aan de slag te gaan en we oefenen in het opstellen van een zorgplan.

  • In bijeenkomst 3 wordt aandacht besteed aan psychogeriatrische ziektebeelden dementie, depressie en delier. Zij horen tot de geriatrische syndromen (Geriatric Giants), omdat ze relatief veel voorkomen bij ouderen op leeftijd en een grote impact op de ouderen en diens omgeving hebben. Vroeg signalering kan hierbij een rol spelen om verder leed te voorkomen en het proces te kunnen begeleiden. Er zijn verschillende screeningsinstrumenten die bij de signalering en diagnosestelling  van deze syndromen kunnen helpen. Deze worden besproken.

  • In bijeenkomst 4 bespreken we andere op oudere leeftijd vaak voorkomende problemen. Dit omvat de onderwerpen: nierfunctiestoornis, pijn, incontinentie van urine en faeces, vallen, ondervoeding, uitdroging en mondproblemen. Tenslotte wordt ingegaan op Advance Care Planning (ACP) en de mogelijke rol van de POH hierbij. Er zal ruimte zijn om vragen over de eindopdracht te bespreken.

Data zijn:

Les 1: 8/9/2022

Les 2: 22/9/22

Les 3: 20/10/22

Les 4: 10/11/22

Je kunt je aanmelden bij Karin van Hamersveld:  vanhamersveld@rhogo.nl

Bijdrage en vergoeding
De RHOGO vraagt een eigen bijdrage van de deelnemende huisartsenpraktijk (aan de module Samenwerking Kwetsbare Ouderen) van 500 euro. Het overige deel wordt door de RHOGO vergoed.

Praktijken die niet via de RHOGO deelnemen aan de module Samenwerking Kwetsbare Ouderen kunnen zich ook inschrijven: zij kunnen dan een mail sturen naar vanhamersveld@rhogo.nl voor informatie met betrekking tot kosten en aanmelding.

Wij hopen op een grote opkomst!