Zilveren Kruis draait beleid POH-S financiering per 1-4 terug.

02 feb 2022

2-2-2022

Beste huisarts,

Afgelopen weken ontvingen we verschillende klachten en vragen over de wijziging van de vergoeding praktijkondersteuners somatiek (POH-s). Er is bij een groep huisartsen onrust ontstaan over eventuele gevolgen van de verandering. Dat betreuren we.

De wijziging in het beleid voor praktijkondersteuners is er op gericht huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen bij de toenemende zorgvraag. 
Alle huisartsen én praktijkondersteuners zijn juist nu extra hard nodig. Daarom investeren we dit jaar ook miljoenen euro’s extra in de huisartsenzorg.

De overgangstermijn naar het nieuwe beleid was voor een aantal huisartsen te krap.
Dat hadden we zorgvuldiger moeten doen. We hebben daarom besloten u een keuze aan te bieden.  

U kunt vanaf 1 april 2022 kiezen voor het huidige of voor het vorige POH-s beleid.

Kiest u voor het huidige beleid 2022-2023?
Dan declareert de POH-s voor de tijd buiten de ketenzorg de consulten, visites en verrichtingen die ze doet. Er is geen plafond meer zoals in de afgelopen jaren.

Kiest u voor het vorige beleid (zoals dat gold voor de periode 2020-2021)? 
Bij deze keuze houdt u een vaste vergoeding voor de POH-s. Voor deze keuzemogelijkheid wordt Vecozo aangepast. Vanaf 1 april kunt u dan volgens de voorwaarden in het vorige POH-s beleid declareren. In het eerste kwartaal dient u gewoon consulten en verrichtingen te declareren. We compenseren u voor het mogelijke verschil in inkomsten. 

Binnenkort ontvangt u aanvullende informatie om u te helpen bij uw keuze.
Daarin zullen we beide opties toelichten, zodat u de keuze kunt maken voor de optie die het beste bij uw praktijksituatie past. 

Hartelijke groet,

Zilveren Kruis