Spoedzorgcampagne van start: Wat doe jij bij Spoed?

06 mar 2023

Spoedzorgcampagne van start: Wat doe jij bij Spoed?

Het is zo ver, de Spoedzorgcampagne is van start! De campagne is een initiatief van de Huisartsen Spoedpost en Tergooi MC. Het doel is om bewustwording te creëren onder de inwoners van onze regio, over de inhoud van spoedzorg. Wat is spoed? En welke stappen neem je, wanneer je een spoed hulpvraag hebt? Zo leggen we uit welke soorten spoed (urgenties) er zijn en informeren we over digitale zelftriage.

Op www.spoedzorghilversum.nl zijn diverse filmpjes te vinden over de verschillende soorten spoed en wat te doen in deze situaties. Ook krijgen inwoners een kijkje in de keuken van de Huisartsen Spoedpost. Dit onderdeel wordt ondersteund door divers offline middelen zoals posters, banners en flyers. Deze middelen zijn te vinden bij huisartsenpraktijken, het ziekenhuis, consultatiebureaus, zorggroepen kinderdagverblijven, wijkcentra, sportclubs en overige centrale plekken in de regio.

Parallel aan deze offline middelen ontvangen de inwoners een huis-aan-huis flyer, is de campagne zichtbaar door borden langs de wegen in de regio en leest en hoort men in de regionale media meer over het onderwerp. Daarnaast ondersteunt een social media campagne op de zichtbaarheid onder de doelgroep. Kortom een cross-mediale campagne om het bereik zo groot mogelijk te maken binnen onze regio.

Uiteraard is het de bedoeling dat deze campagne ook bijdraagt aan het verlichten van de druk op de dagpraktijk, doordat patiënten meer inzicht hebben in de soorten spoed en vooral kennis krijgen over welke stappen zij zelf al kunnen doorlopen bij een hulpvraag.

Bekijk de filmpjes op: www.spoedzorghilversum.nl