Update OPEN: afronding DVZA/Zal aanmelding, vervolg PGO, opschaling online gebruik via patiënten portalen

05 okt 2021

Afronding DVZA/ZAL aanmelding

Het afgelopen half jaar is veel aandacht besteed aan de aanmelding voor een Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) en registratie van praktijken op de Zorgaanbiederslijst (ZAL). Dit is een voorwaarde om patiëntendossiers straks ook via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) te kunnen ontsluiten.

95% van de praktijken in de regio is nu officieel zichtbaar in ZAL, een mooi resultaat!

Wij helpen nog de laatste praktijken (en leveranciers) met de afronding, zodat iedereen voldoet aan de subsidie eisen.

Vervolg van Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

De landelijke focus voor de PGO’s ligt de komende maanden op de technische en gebruikerstesten van PGO’s (met DVZA en HISsen). Als regio dragen wij hier ook aan bij, samen met Tergooi ziekenhuis.

Wanneer de PGO’s echt bruikbaar zijn voor alle praktijken en patiënten, zal er landelijk ook door middel van meer communicatie hier meer aandacht voor zijn. Als het zover is, komen we hier uiteraard bij jullie op terug.

Volgende fase: opschaling van online gebruik (via patiëntenportalen)

Zoals bekend is de volgende fase van het OPEN project voor praktijken gericht op opschaling van gebruik van online inzage naar minimaal 20%. In Gooi en Omstreken  willen we dit bereiken door het verder inzetten op en stimuleren van het gebruik van  patiëntenportalen (en straks PGO’s) waarin ook meerdere online diensten worden aangeboden zoals E-consult, E-afspraken en herhaalmedicatie. In het afgelopen jaar is het gebruik van online diensten regio breed gegroeid van 3 tot ruim 9%, met mooie voorbeelden van grote stijgers. Heeft een praktijk de 20% reeds gehaald ,dan krijgen deze praktijken op korte termijn het officiële OPEN certificaat uitgereikt.

Het projectteam bestaande uit Adri Kraa, Iris Vastenouw en Simone Geldtmeijer (nu met zwangerschapsverlof) gaat het komende jaar alle praktijken ondersteunen bij het behalen van deze doelstelling tot opschaling, met  kennisdeling, webinars, communicatie materiaal en  samenwerking met (sociale) partners in de regio. De praktische uitwerking hiervan doen we in afstemming met het 1HIS project.

In het komende kwartaal willen wij een ludieke actie hieraan koppelen met een gratis Nieuwsjaars lunch voor praktijken die zich inspannen om het online gebruik te laten groeien. Meer informatie volgt per mail naar de OPEN contactpersonen in jullie praktijk.

Het projectteam is per e-mail te bereiken op open@rhogo.nl.