Online overlegtafel GGZ

Wekelijks komen vaste deelnemers (GGZ-instellingen, eerstelijns psychologen, wijkteams en kaderhuisarts-GGZ) online bijeen om casussen te bespreken met het doel de wachttijden binnen de GGZ te bekorten.

Iedere huisarts of POH-GGZ kan een casus aanmelden en wordt dan (eenmalig) op maandag van 11.00-11.30 uur uitgenodigd voor de online overlegtafel.

Als een casus op de overlegtafel is besproken, kan het zijn dat een andere instelling de patiënt (gedeeltelijk) overneemt. De afgesproken termijnen waarop dit gebeurt, zijn: 

  • Wijkteam binnen maximaal 5 werkdagen 
  • Huisarts POH GGZ binnen maximaal 2 weken 
  • GGZ-instelling binnen maximaal 4 weken 

Een uitgebreide toelichting en het aanmeldformulier vind je in onderstaande download. Voor vragen of overleg kun je Astrid Hertogh, kaderhuisarts GGZ, mailen via 

 

  • Casus inbrengen & informatie over online GGZ overlegtafel

    Geplaatst: 11 mei 2023