Overlegtafel GGZ

Op 7 maart 2022 is de GGZ overlegtafel van start gegaan. Wekelijks komen de vaste deelnemers (GGZ-instellingen, eerstelijns psychologen, wijkteams, kaderhuisarts-GGZ en POH-GGZ) online bijeen om casus te bespreken met het doel de wachttijden binnen de GGZ te bekorten.

Iedere huisarts of POH-GGZ kan een casus aanmelden en wordt dan (eenmalig) op maandag van 11-11.30 uur uitgenodigd voor de overlegtafel.

Een uitgebreide toelichting en het aanmeldformulier vind je in bijgevoegd bestand. Voor vragen of overleg kun je Astrid Hertogh, kaderhuisarts GGZ, mailen: kaderhuisartsGGZ@rhogo.nl

 

  • GGZ Overlegtafel casus inbrengen

    Geplaatst: 17 maart 2022