Online overlegtafel GGZ

Zoals elke regio heeft de regio Gooi en Omstreken ook te maken met wachtlijsten. De wachtlijsten hebben verschillende oorzaken die niet altijd even gemakkelijk zijn te duiden of op te lossen. Een terugkerend probleem is dat de patiënt niet altijd op de juiste plek terecht komt en/of de instelling na of tijdens behandeling niet goed weet waar de patiënt het beste naartoe kan uitstromen. Om dit probleem aan te pakken is in regio Gooi en Omstreken de overlegtafel opgezet.

De overlegtafel is een gezamenlijke digitale plek waar we wekelijks in een half uur patiënten bespreken. De partij die iets ter bespreking inbrengt, wenst dan soms advies of is op zoek naar de plek waar de patiënt de best passende zorg kan krijgen. Dit kan ook in combinatie met de huidige aanbieder zijn. Op deze manier maken we gebruik van elkaars expertise en creëren we kortere lijnen omdat we elkaar leren kennen. Dit zorgt voor beweging in de doorstroom en heeft een positief effect op de wachtlijsten.

Welke patiënten komen in aanmerking voor de overlegtafel?

De overlegtafel is in de basis opgezet om juist de patiënten van 18 jaar en ouder te bespreken voor wie de meest passende vervolgzorg en/of begeleiding niet meteen duidelijk is. De patiënt moet daarom wel voldoen aan één van de volgende eisen. Hierbij staat tussen haakjes vermeld welke typen organisaties de patiënten doorgaans ter bespreking voorleggen.

 • De patiënt is nog niet in zorg bij een ggz-instelling (POH ggz/huisarts/wijkteam).
 • De patiënt heeft het diagnostiektraject doorlopen en is niet passend bij de huidige instelling (ggz-instellingen).
 • Gedurende de behandeling is  huidige instelling (alleen) niet voldoende voor de vraag van de patiënt (ggz-instellingen).
 • In de reguliere verwijsafspraken zijn blokkades (alle partijen).
 • De patiënt wacht langer dan de treeknorm en heeft nog geen vastgestelde behandeldatum (ggz-instellingen).

Spelregels

De overlegtafel komt elke maandag online bij elkaar van 11.00 – 11.30 uur.

Wilt u een casus inbrengen?

 • Vul het aanmeldformulier regionale overlegtafel ‘t Gooi hieronder in en klik vervolgens op verzenden
 • U krijgt bericht als de casus op de agenda staat, inclusief een link naar de online vergadering
 • U presenteert uw casus tijdens de overlegtafel in 1 minuut
  Iedereen zit goed voorbereid aan tafel en heeft uw casus al gelezen. Die minuut is om ieders geheugen op te frissen
 • U neemt deel aan het overleg om gezamenlijk passende vervolgzorg/begeleiding te bedenken en afspraken te maken
 • Als verder overleg buiten de Overlegtafel nodig is, krijgt u de contactgegevens van de juiste personen per e-mail toegezonden.
 • Als een casus op de overlegtafel is besproken, kan het zijn dat een andere instelling de patiënt (gedeeltelijk) overneemt. De afgesproken termijnen waarop dit gebeurt, zijn: 
  *   Wijkteam binnen maximaal 5 werkdagen
  *   Huisarts POH GGZ binnen maximaal 2 weken
  *  GGZ-instelling binnen maximaal 4 weken 

Vaste deelnemers (deze worden nog aangevuld)

De overlegtafel heeft vaste deelnemers. Aan tafel zitten:

 • GGz Centraal (voorzitter Karin Tobias)
 • Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (kaderhuisartsGGZ@rhogo.nl)
 • GGz Hulp Online
 • FACT-team GGz Centraal
 • Indigo
 • Vertegenwoordiging vrijgevestigden
 • Vertegenwoordiging POH GGz
 • Tergooi PAAZ
 • S'Heerenloo
 • MoleMann
 • PsyQ
 • Mentaal beter
 • Jellinek
 • Paarse Pelikaan
 • Gemeente/sociaal domein (wijkteams)

 Aanmeldformulier en contact

Vul hieronder het aanmeldformulier voor de regionale overlegtafel 't Gooi in en klik op verzenden.

Aanmeldformulier regionale overlegtafel

Contact

Stuur uw mail naar Katinka Kuijl op kuijl@rhogo.nl