Ouderenzorg

Op het gebied van ouderenzorg werkt de RHOGO nauw samen met haar regiopartners. Dit heeft geleid tot werkafspraken betreffende verwijzing, consultatie en opnames voor ouderen. Zie voor meer informatie: www.verwijshulp.nl.

Daarnaast is recent de zorg voor kwetsbare ouderen in onze regio in kaart gebracht. De regioanalyse is samengevat in het zorgpad ‘Kwetsbare Ouderen’. De komende periode zullen we met een regionale coalitie de benoemde knelpunten adresseren om het zorgpad voor de ouderen in onze regio te verbeteren. Verder zijn we actief betrokken bij de volgende projecten:

  • Aanpak beddenproblematiek in de regio
  • Werktafel dementie
  • Samenwerking Kwetsbare Ouderen, met specifieke aandacht voor digitale gegevensuitwisseling
  • Ruisloze Ouderenzorg: diagnostiek thuis door een verpleegkundige bij acuut zieke ouderen
  • Zorg voor (particuliere) woonvormen

Contactpersoon: Marijke Oosterhuis, oosterhuis@rhogo.nl