Huisarts Informatie Systeem (HIS)

De RHOGO heeft samen met haar leden regionaal gekozen voor het HIS van Medicom. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte over deze transitie.

Waar staan we in de 1HIS transitie naar Medicom?
Met ingang van augustus 2021 zijn we in onze regio definitief van start gegaan met de migratie van de eerste praktijken van CGM, OmniHIS en Zorgdossier naar Medicom. Over het algemeen gepaard met een relatief positieve en soepele migratie, met name de eerste praktijk die overging heeft aanzienlijk wat opstartproblemen gekend die met de huidige kennis, ervaring en procesbeschrijving grotendeels kunnen worden voorkomen. De RHOGO en samenwerkingspartner PharmaPartners heeft inmiddels bij toekomstige situaties van overstappende praktijken met verenigde krachten de kinderziekten eruit gehaald om de kwaliteit van de implementatie te verbeteren.

Lees ICT update nov 2021.pptx over de procedure, escalatiematrix en probleeminventarisatie. Neem voor meer informatie op met contactpersoon Simone Geldtmeijer via: ict@rhogo.nl.

Gooi cluster
Het cluster zorgt voor een soepele uitwisseling tussen apotheek en huisarts en geeft onder andere de mogelijkheid om zaken te delen tussen waarnemende praktijken. Vanuit de RHOGO werken we momenteel aan een ‘Gooi cluster’ waarin alle huisartsen en apotheken uit de regio vertegenwoordigd zijn. Dit betekent dat alle praktijken die overstappen na half november direct plaatsnemen in dit cluster.

Aantrekkelijke tegemoetkoming in ICT
Voor alle praktijken die de overstap maken naar Medicom is vanuit de RHOGO een bedrag van 3900 EUR per normpraktijk beschikbaar om te ondersteunen in de kosten van de transitie. Voor alle praktijken die in 2021 de overstap maken / hebben gemaakt komt een extra financiële tegemoetkoming van 33% bovenop dit bedrag beschikbaar om de eerste problemen op te kunnen vangen. Hiervoor nemen wij persoonlijk contact op met de praktijk.

Vervolg
Voor praktijken die overstappen naar Medicom verandert er soms meer dan alleen het HIS. Momenteel onderzoeken wij welke implicaties deze overstap nog meer kan hebben. Het goede nieuws is dat er in al deze gevallen oplossingen zijn te vinden die dit mogelijk maken zonder grote implicaties voor de praktijk. Het huidige kwartaal (Q4-2021) zullen nog 3 praktijken de overstap maken naar Medicom. In 2022 zal er nog een grote groep volgen.
Voor meer informatie kun je terecht bij contactpersoon Simone Geldtmeijer:  geldtmeijer@rhogo.nl.