Diabetes

De diabeteszorg type 2 wordt grotendeels binnen de eerstelijn geleverd onder regie van de huisarts. Het gaat om kwalitatieve evidence based zorg, waarbij de patiënt centraal staat in de diabetesketen.

Het zorgprogramma DM 2022-2023 beoogt complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met diabetes. Er wordt concreet gewerkt aan een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns diabetesketen voor iedere diabetespatiënt, in samenwerking met de tweede lijn.

Jaarplan

Lees meer informatie in het

Jaarverslag RHOGO 2019

AGB-code

De AGB-code van de GO Diabetes B.V. is 53-530338.

Protocollen en handige documenten

Hieronder vindt u de protocollen volgens welke wij werken en handige documenten.

Zorgprogramma

 • Het Zorgprogramma Diabetes 2022-2023 beschrijft het deel dat de huisarts bijdraagt aan de ketenzorg voor mensen met diabetes.

Zorgprogramma DM 2022-2023 def.pdf

Fundusscreening

 • De volgende locaties zijn geopend voor fundusfotografie: Diagnosestudio Hilversum, Diagnose studio Weesp, Veenstaete in Kortenhoef, Bussumerhart in Bussum en WGC Huizermaat in Huizen.

Voetzorg door podotherapeut en pedicure

 • DM bijlage 1 schema labwaarden

  Geplaatst: 10 december 2019

 • Gezonde voeding en dieetadvies

  Geplaatst: 10 december 2019

 • Toelichting bij stroomschema gezonde voeding

  Geplaatst: 10 december 2019

 • Koolhydraatarm dieet bij DM type 2

  Geplaatst: 10 december 2019

 • Patientfolder Ketenzorg DM

  Geplaatst: 19 mei 2020

 • Voedingsrichtlijn diabetes 2020

  Geplaatst: 19 november 2020

 • Folder demedicaliseren bij koolhydraatbeperking

  Geplaatst: 18 mei 2021

 • DM Kwetsbare Oudere protocol 2017

  Geplaatst: 21 december 2021

 • GLP 1 - update november 2020

  Geplaatst: 19 november 2020

 • Stroomschema Opstarten SGLT2

  Geplaatst: 21 december 2021

 • Formulier SGLT2-remmer

  Geplaatst: 21 december 2021

 • Toolkit mijn diabetesjaargesprek

  Geplaatst: 21 december 2021

 • Behandeling Insuline NHG

  Geplaatst: 21 december 2021

 • Saxenda voorwaarden

  Geplaatst: 28 juli 2022

 • Checklist demedicaliseren bij koolhydraat beperking

  Geplaatst: 06 november 2023

 • SGLT-2 remmers in de huisartsenpraktijk- aandachtspunten

  Geplaatst: 23 november 2023