CVRM

De GO CVRM B.V. is per 1 april 2017 gestart met CVRM-ketenzorg. De CVRM-zorg wordt binnen de eerste lijn geleverd onder de regie van de huisarts. Het gaat om kwalitatieve evidence based zorg, waarbij de patiënt centraal staat in de CVRM-keten.

De GO CVRM B.V. beoogt complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met CVRM. Er wordt concreet gewerkt aan een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns CVRM-keten voor iedere CVRM-patiënt, in samenwerking met de tweede lijn.

AGB-code

De AGB-code van de GO CVRM B.V. is 53-533179.

Protocollen en handige documenten

Hieronder vindt u de protocollen volgens welke wij werken en handige documenten.

Handige documenten

Zorgprogramma

 • Leidraad implementatieLeidraad implementatie inclusie en exclusie criteria cvrm
 • Op de website U-Prevent kunnen huisartsen, specialisten en patiënten het risico op hart- en vaatziekten van een individuele patiënt berekenen. De arts vult makkelijk te meten gegevens in, zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventuele medicatie. Vervolgens zien de arts en de patiënt wat het effect is van de medicatie en hoeveel ziektevrije jaren dit oplevert.
 • RTA voor Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

  Geplaatst: 19 mei 2022

 • Zorgprogramma CVRM, februari 2022

  Geplaatst: 01 februari 2022

 • CVRM lipiden protocol - versie mei 2021

  Geplaatst: 04 mei 2021

 • CVRM Addendum ouderen 2020

  Geplaatst: 21 december 2021

 • CVRM inclusie Ketenzorg RHOGO 2022

  Geplaatst: 23 december 2021

 • CVRM hypertensie protocol - versie januari 2022

  Geplaatst: 27 januari 2022