CVRM

De GO CVRM B.V. is per 1 april 2017 gestart met CVRM-ketenzorg. De CVRM-zorg wordt binnen de eerste lijn geleverd onder de regie van de huisarts. Het gaat om kwalitatieve evidence based zorg, waarbij de patiënt centraal staat in de CVRM-keten.

De GO CVRM B.V. beoogt complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met CVRM. Er wordt concreet gewerkt aan een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns CVRM-keten voor iedere CVRM-patiënt, in samenwerking met de tweede lijn.

Jaarplan

Lees meer informatie in het Jaarplan 2019 van de GO CVRM B.V.

AGB-code

De AGB-code van de GO CVRM B.V. is 53-533179.

Protocollen en handige documenten

Hieronder vindt u de protocollen volgens welke wij werken en handige documenten.

Zorgprogramma

  • Het Zorgprogramma CVRM 2020 beschrijft het deel dat de huisarts bijdraagt aan de ketenzorg voor mensen met CVRM.  

Zorgprogramma CVRM RHOGO 2020 

CVRM addendum ouderen

  • Op de website U-Prevent kunnen huisartsen, specialisten en patiënten het risico op hart- en vaatziekten van een individuele patiënt berekenen. De arts vult makkelijk te meten gegevens in, zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventuele medicatie. Vervolgens zien de arts en de patiënt wat het effect is van de medicatie en hoeveel ziektevrije jaren dit oplevert.

No show

  • CVRM lipiden protocol - versie mei 2021

    Geplaatst: 04 mei 2021