COPD

De COPD-zorg wordt binnen de eerste lijn geleverd onder de regie van de huisarts. Het gaat om kwalitatieve evidence based zorg, waarbij de patiënt centraal staat in de COPD-keten.

De GO COPD B.V. beoogt complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen voor mensen met COPD. Er wordt concreet gewerkt aan een goed gestructureerde en laagdrempelige eerstelijns COPD-keten voor iedere COPD-patiënt, in samenwerking met de tweede lijn.

Jaarplan

Lees meer informatie in het Jaarplan 2019 van de GO COPD B.V.

AGB-code

De AGB-code van de GO COPD B.V. is 53-530442.

Protocollen en handige documenten

Zorgprogramma

Het Zorgprogramma GO COPD BV beschrijft het deel dat de huisarts bijdraagt aan de Ketenzorg voor mensen met COPD.

Zorgprogramma COPD 2019 - Zorggroep RHOGO

De NHG-Standaard COPD geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Het zorgprogramma voldoet aan deze standaard.

De Zorgstandaard COPD (2016) geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

Spirometrie

Stoppen met roken

  • In SMR beleid GHO-GHO 2018 staat het stoppen met roken beleid van de GO COPD B.V.
  • Zorgstandaard Stoppen met roken: De Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009 is vervangen door de Zorgstandaard Tabaksverslaving. De nieuwe standaard van het Partnership Stop met Roken beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken) en sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Bekijk de Zorgstandaard Tabaksverslaving en de bijbehorende Samenvattingskaart.

Voeding

Overige COPD onderwerpen

  • Patientfolder Ketenzorg COPD

    Geplaatst: 10 september 2020

  • Longformularium Midden Nederland

    Geplaatst: 24 juni 2021