Ketenzorg

De huisartsen en andere zorgverleners (zoals praktijkondersteuners, diëtisten, apothekers, medisch specialisten en fysiotherapeuten) in de regio Gooi en Omstreken werken met elkaar samen om mensen met een chronische aandoening de beste zorg te bieden.

De RHOGO, de huisartsenorganisatie in de regio Gooi en Omstreken, ondersteunt de huisartsen en de andere zorgverleners door afspraken te maken voor, door en met de betrokken zorgverleners, zodat de zorg goed wordt afgestemd en de patiënt de beste zorg ontvangt.

Netwerk samenwerking

Door chronisch zieken dichtbij huis gestructureerde en geprotocolleerde zorg te bieden binnen een netwerk van samenwerkende zorgprofessionals kunnen complicaties worden beperkt. Daarnaast leidt georganiseerd samenwerken tot een efficiëntere behandeling van de patiënt.

Over de inkoop van zorg maakt de RHOGO afspraken met de zorgverzekeraars. Ook zet zij zich in voor verbeterprojecten en innovaties.

De RHOGO coördineert 3 zorgketens

  1. Diabetes type 2
  2. COPD
  3. CVRM (hart- en vaat ziekten)

De GGZ en de Ouderenzorg is niet ingekocht als zorgketen, maar RHOGO ondersteunt wel verschillende ontwikkelingen op dit terrein.

No Show

In de bijlage vindt u het beleid van RHOGO hoe om te gaan bij no shows:

Beleid RHOGO bij no-show 2022.pdf

en voorbeeldbrieven: 

Voorbeeldbrieven no show.pdf