S3 innovatiegelden-duurzaamheid

Dit jaar besteden we de S3 innovatiegelden (voorheen regiotafelgelden) gelinkt aan een regionaal thema. Het thema voor 2022 betreft duurzaamheid in de eerstelijnszorg. Projectplannen die een innovatie gelinkt aan het thema duurzaamheid in de eerstelijnszorg bevatten en daarop aanvullend een zorginhoudelijke component bevatten kunnen worden ingediend ter goedkeuring. Bij voorkeur op wijkniveau. 

Regionaal S3 voorstel
Tevens is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het regionale innovatie voorstel duurzaamheid, welke onder leiding van de duurzaamheidscommissie vormgegeven gaat worden. Praktijken nemen binnen dit traject deel aan een inventarisatie op hun eigen praktijk: Hoe staat mijn praktijk er überhaupt voor als het gaat om duurzaamheid? Waar zou ik mij op kunnen focussen? Dit traject zorgt voor een grotere bewustwording en leidt tot een onderbouwde keuze om aan de slag te gaan met minimaal 1 verbeterpunt. Tijdsinvestering van de zorgprofessionals en begeleiding door experts zullen in de projectaanvraag aangevraagd worden voor de deelnemende praktijken. Om je een beeld te geven van duurzaamheid in de huisartsenpraktijk, kun je inspiratie opdoen via: https://huisartsenpraktijkhilversumoost.nl/de-groene-huisarts/

Aanmelden voor centrale deelname aan dit regionale voorstel via geldtmeijer@rhogo.nl.

Dien je toch liever een eigen (wijk) aanvraag in? Lees dan onderstaande procedure goed door!

___________________________________________________

SCOPE
Je kunt bijvoorbeeld wel een aanvraag indienen waarmee je tijd en ruimte creëert voor de zorgprofessionals om aan de slag te gaan met duurzame zorg algemeen (wat is onze visie en missie), aanpassingen in je werkproces (o.a. digitalisering), implementeren van werkafspraken met betrekking tot duurzaamheid (afvalscheiding, verminderen afval, energiebesparing, fietsplan etc.) en extern advies over aanpassingen aan je huisvesting en subsidies die beschikbaar zijn.
Ofwel zaken waar tijd en energie van zorgprofessionals zelf in gaat zitten en/of extern advies die nodig is om duurzame zaken te implementeren, die uiteindelijk de patiëntenzorg in termen van  veiligheid en kwaliteit ten goede komen. We kunnen dus niet de zonnepanelen of een warmtepomp financieren (de ‘hardware’ voor duurzaamheid).

Procedure
Projectvoorstellen (buiten deelname aan het regionale initiatief) kunnen per direct ingediend worden via geldtmeijer@rhogo.nl middels dit formulier. Zowel de projecten die voldoen aan de criteria en die maximaal €1500,- per normpraktijk betreft, als de projecten waarvan de budgetaanvraag €1500 per normpraktijk betreft krijgen de toezegging uiterlijk 15 oktober 2022. Omdat we dan met zekerheid kunnen zeggen of er budget overblijft omdat niet iedereen aanspraak maakt op de innovatiegelden.

Bij voorkeur wordt er per wijk een aanvraag ingediend. Vanuit de RHOGO laten we de wijken vrij om hieraan een eigen invulling te geven afhankelijk van de behoefte in de wijk. Het is niet verplicht om een projectplan in te dienen. Indien het een plan voor bijv. één praktijk, één HOED of één centrum betreft, dan verwachten wij dat de wijk hiervan op de hoogte is gebracht en hiermee akkoord gaat omdat zij bij succesvolle implementatie mogelijkheden zien voor opschaling naar de hele wijk.

De coördinatie rondom de aanvraag, beoordelingsprocedure en implementatie wordt uitgevoerd door één van onze projectleiders: Simone Geldtmeijer (geldtmeijer@rhogo.nl).

Een beoordelingscommissie, zal zich ontfermen over de ingediende projectplannen. De beoordelingscommissie zal voor dit thema voorgezeten worden door Dennis Pot, onze duurzaamheid expert in de regio, aangevuld met 2 collega’s uit de regio (interesse? Mail geldtmeijer@rhogo.nl). Ook René Batenburg neemt plaats in de beoordelingscommissie.

De beoordelingscommissie is per 1 juli voor in ieder geval 1 jaar aangesteld en blijft ook na de beoordelingsprocedure actief als Commissie Duurzaamheid om het thema duurzaamheid in de regio verder vorm te geven met het RHOGO bureau.