Integrale samenwerking in de ouderenzorg: IMOZ

IMOZ

Als je goede werkafspraken maakt als huisarts met specialisten ouderengeneeskunde en andere betrokkenen bij de ouderenzorg, vooral bij kleinschalige woonvormen, heeft iedereen daar wat aan. Daarom werd de IMOZ methodiek geïntroduceerd: Integrale Medische Zorg voor Ouderen.

Sinds het ontstaan van kleinschalige woonvormen zijn het veelal de huisartsen die daar verantwoordelijk zijn voor de medische zorg voor ouderen. Maar het gaat in veel gevallen eigenlijk om verpleeghuiszorg in de 1e lijn. IMOZ helpt bij de samenwerking tussen huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en de organisatie. Verwachtingen van alle betrokken partijen zijn daardoor bespreekbaar. Het geeft duidelijkheid over randvoorwaarden, grenzen van verantwoordelijkheid, communicatie en samenwerking.

Hoe het werkt?

Dat verschilt per huis, waarbij de rol van de huisarts en die van de specialist ouderengeneeskunde verschilt. In principe zijn er voor de huisarts twee mogelijkheden, waarbij in beide gevallen de huisarts hoofdbehandelaar blijft:

  1. De huisarts blijft medisch verantwoordelijk voor alle bewoners. Maar als de zorg te specialistisch wordt, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, complexe somatische zorgbehoefte of inzet van onvrijwillige zorg, wordt de specialist ouderengeneeskunde ingeschakeld.
  2. De bewoners worden besproken tussen de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts, waarbij de specialist ouderengeneeskunde zelf proactief de medische behandeling en inzet multidisciplinaire team vormgeeft bij ouderen met meer complexe zorgvragen. De huisarts blijft uiteraard wel betrokken en geïnformeerd.

Voordelen

De integrale samenwerking met de IMOZ methodiek geeft structuur. Het geeft houvast voor de zorgprofessionals én bestuurders en leidinggevenden. Het zorgt voor duidelijke communicatie en maakt het werk in de ouderenzorg bij kleinschalige woonvormen een stuk leuker voor de huisarts en de andere professionals in de ouderenzorg. Voor de ouderen met een complexe zorgvraag helpt het zwaardere en onnodige zorg voorkomen.

Toekomst

Ook de IMOZ methodiek is volop in ontwikkeling. Hoe meer professionals op deze manier werken, hoe beter. Het vraagt om anders denken bij de betrokken professionals én bestuurders. Het meest effectief is om bij het starten van een nieuwe kleinschalige woonvorm deze methodiek met de initiatiefnemers te bespreken, zodat snel gestart kan worden met het maken van afspraken. Vervolgens is het belangrijk deze afspraken goed te onderhouden door regelmatige evaluatie en het delen van de ervaringen te plannen met alle betrokkenen.

Meer informatie

De RHOGO werkt samen met de initiatiefnemers van het IMOZ programma. IMOZ is een van de thema’s van het RegioKompas in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Wil je meer weten over IMOZ en hoe jijzelf deel kunt nemen? Kijk dan op de website van  RegioKompas of mail naar Kayla Ho (projectleider IMOZ).