Inhoud programma's

In de regio worden 4 programma's aangeboden via de RHOGO: SLIMMER, CooL, de beweegkuur en Keer Diabetes Om. Meer weten over de verschillen tussen de GLI programma's?

Meer informatie (PDF)

SLIMMER

Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten.  Na een half jaar worden de deelnemers begeleid naar het lokaal sport- en beweegaanbod en krijgen daarbij ondersteuning tijdens terugkom- en monitoringsmomenten. 

Voor meer informatie over het programma ga je naar 
Website van SLIMMER  - "over SLIMMER "
of ga direct naar de factsheet 

De uitvoering van SLIMMER ligt bij zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut).  De  leefstijlcoach is tevens een gecertificeerde diëtist/beweegprofessional. De GGD Noord- en Oost- Gelderland is eigenaar van het programma SLIMMER en zorgprofessionals die het programma SLIMMER uitvoeren hebben een verplichte scholing van deze GGD gevolgd.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen over de inhoud van het SLIMMER programma, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen met het centrale nummer (PVGO): 035-2031668
Mailen kan ook:

CooL

Het programma CooL (expertisecentrum Leefstijlinterventies) werkt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken stapsgewijs aan het leefpatroon van de deelnemers. De leefstijlcoach richt zich op motivatie en gedrag van de deelnemer. De deelnemer stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met daarbij behorende acties, zie praatplaat. Website van Coaching op Leefstijl.

De CooL- leefstijlcoach hoeft geen opgeleide fysiotherapeut of dietist te zijn.  Maar dient wel geaccrediteerd te zijn door de .beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Voor meer informatie: www.leefstijlcoachesgooi.nl
Hier is ook een speciale pagina voor verwijzers te vinden.

Beweegkuur

Het belangrijkste aspect binnen de BeweegKuurGLI is dat wordt getracht gedragsverandering te realiseren door middel van Motivational Interviewing. Hierin heeft de deelnemer zelf de regie door middel van doelen stellen en zelfmanagement. Daarnaast worden beslissingen genomen in samenspraak met de zorgprofessional, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd.

Informatie Beweegkuur

Keer Diabetes Om (KDO)

KDO is een gespecialiseerde GLI welke per 1 januari 2023 is opgenomen in het basispakket. Deelnemers werken in 2 jaar aan duurzame gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Mensen leren door zelf te ervaren wat een andere leefstijl met hen doet en keuzes te maken die bij hen passen. Deelnemers worden in groepen begeleid door een multidisciplinair team van een verpleegkundige, gedragscoach, diëtist en programmacoördinator. 

Er zijn twee vormen van het Keer Diabetes2 Om programma beschikbaar, voor twee verschillende doelgroepen: 

  • Keer Diabetes2 Om GLI: voor patiënten met prediabetes of diabetes type 2 die geen diabetes medicatie of alleen metformine gebruiken. De begeleiding is digitaal of fysiek (locaties volgen nog). Dit programma wordt vanaf 2023 vergoed vanuit het basispakket voor iedere verzekerde. 
  • Keer Diabetes2 Om+: voor patiënten met diabetes type 2 die diabetesmedicatie (zoals SU-derivaten en/of insuline) gebruiken waarbij het risico bestaat op hypoglykemie of diabetische ketoacidose bij leefstijlaanpassing. De begeleiding is altijd fysiek en is er i.v.m. de veiligheid sprake van extra medische begeleiding. VGZ, Menzis en DSW vergoeden KDO voor deze doelgroep. 

Meer informatie

Hoe werkt verwijzen?

Verwijzen kan vanaf nu via Zorgdomein. Je kan Keer Diabetes2 Om vinden via: Welzijn / Hulpmiddelen > Welzijnsdiensten & Cursussen > Diabetes mellitus > Keer Diabetes2 Om. Na aanmelding beoordeelt ons medisch team welke vorm van het programma Keer Diabetes2 Om het meest geschikt is voor jouw patiënt. Zij nemen contact op met jouw patiënt om dit te bespreken en een startdatum in te plannen. 

Verwijsprocedure