Inhoud programma's

In de regio worden 3 programma's aangeboden via de RHOGO: SLIMMER, CooL en de beweegkuur. Meer weten over de verschillen tussen de GLI programma's? zie: https://www.leefstijlinterventies.nl/wp-content/uploads/2018/12/181206-Vergelijk-cooL-beweegkuur-slimmer.pdf

SLIMMER
Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten.  Na een half jaar worden de deelnemers begeleid naar het lokaal sport- en beweegaanbod en krijgen daarbij ondersteuning tijdens terugkom- en monitoringsmomenten. 

Voor meer informatie over het programma ga je naar 
Website van SLIMMER  - "over SLIMMER "
of ga direct naar de factsheet 

De uitvoering van SLIMMER ligt bij zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut).  De  leefstijlcoach is tevens een gecertificeerde diëtist/beweegprofessional. De GGD Noord- en Oost- Gelderland is eigenaar van het programma SLIMMER en zorgprofessionals die het programma SLIMMER uitvoeren hebben een verplichte scholing van deze GGD gevolgd.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen over de inhoud van het SLIMMER programma, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen met het centrale nummer (PVGO): 035-2031668
Mailen kan ook: info@slimmergezondinhetgooi.nl 

CooL
Het programma CooL (expertisecentrum Leefstijlinterventies) werkt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken stapsgewijs aan het leefpatroon van de deelnemers. De leefstijlcoach richt zich op motivatie en gedrag van de deelnemer. De deelnemer stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met daarbij behorende acties. Website van Coaching op Leefstijl.

De CooL- leefstijlcoach hoeft geen opgeleide fysiotherapeut of dietist te zijn.  Maar dient wel geaccrediteerd te zijn door de .beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Voor meer informatie: www.leefstijlcoachesgooi.nl
Hier is ook een speciale pagina voor verwijzers te vinden.

Beweegkuur
OREC biedt vanaf dit jaar de GLI beweegkuur aan. Een 2-jarige leefstijlinterventie waarbij wordt samengewerkt met de diëtist, de beweegprofessional (fysio of oefentherapeut) en de leefstijlcoach. OREC biedt de beweegkuur aan op 4 verschillende locaties: Amersfoort, Weesp, Hilversum loosdrechtse bos en Hilversum noord.

Voor meer informatie over de beweegkuur zie: 
https://www.huisvoorbeweging.nl/gecombineerde-leefstijlinterventies-van-huis-voor-beweging/over-beweegkuur/

En voor meer informatie over de beweegkuur binnen OREC zie: https://orec.nl/gecombineerde-leefstijl-coaching-gli/