Nieuws en Weetjes

Inzet paramedici naast/gedurende een GLI programma is toegestaan 

Meer informatie

Tekst uit het addendum van Zorginstituut Nederland (ZIN) over de GLI
3.2.2.: Indicatiestelling zorg in aanvulling op de GLI


“Bij mensen met een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (GGR) komt vaak co-morbiditeit voor die leidt tot extra zorgvragen. Daarom is het van belang dat de verwijzend huisarts of medisch specialist vaststelt of er indicaties zijn voor aanvullende zorg op het programma. Denk bijvoorbeeld aan een specialistisch dieetadvies. Of als er sprake is van een deelnemer met een inspanningsbeperking”.

Ook is het van belang dat de huisarts vaststelt of er indicaties zijn voor aanvullende zorg op de GLI. Het kan goed mogelijk zijn dat er een indicatie is voor een specialistisch dieetadvies naast de GLI of dat de inspanningsbeperking of psychische problematiek van de betrokkene eerst aandacht vergt voordat er met een GLI begonnen kan worden. Bij mensen vanaf een matig verhoogd GGR komt er immers vaak co-morbiditeit voor die leidt tot additionele zorgvragen. De GLI sluit deze zorg niet uit, ook niet als het diëtetiek en/of fysio- en oefentherapie en/of psychologische hulp betreft. Deze zorg kan verleend worden naast en in aanvulling op een GLI, conform de bestaande professionele richtlijnen en conform de geldende voorwaarden van de Zvw.21 

Als de zorg op meerdere vlakken plaatsvindt zou het goed zijn als dit wordt vastgelegd in een behandelplan.
Verwijzingen voor aanvullende zorg tijdens de GLI gebeuren door de huisarts. Het is de professionele verantwoordelijkheid van degene die de GLI aanbiedt om te bepalen wanneer de problematiek van zijn cliënt plaatsvindt op een gebied waarop hij niet bekwaam is en wiens zorgvraag zijn deskundigheid te boven gaat.

 
De inzet van paramedici tijdens een GLI programma kan en mag dus.
De betaling/vergoeding hiervoor geschiedt zoals dit geregeld is in de zorg, wel of niet vanuit basisverzekering (ZVW). Diëtist 3 uur/jaar vanuit basisverzekering. Fysio uit aanvullende verzekering etc.
Als de betreffende cliënt/patiënt naast het GLI programma ook begeleiding krijgt vanuit een ketenzorg programma zoals er bestaat voor DM2, Vasculair risicomanagement en COPD  (geen eigen risico), dan dient de inzet van de extra benodigde zorgprofessional vanuit de ketenzorg ingezet (gefinancierd) te worden.
 
Zodra de zorgvraag meer is dan algemene voedingsadviezen volgens de Richtlijn Goede Voeding (Schijf van 5) van Voedingscentrum of meer info nodig is dan de algemene Beweegrichtlijn of meer deskundige begeleiding bij gedrag, alle op basis van medische indicatie, dan dient de juiste zorgprofessional op dat gebied ingezet te worden (diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeut, psycholoog etc.)
 

Bron: DVN

  • Saxenda voorwaarden versie 23 augustus 2022

    Geplaatst: 20 september 2022