Vereniging

Beleidsplan 2018-2021

In dit beleidsplan wordt eerst beschreven wie de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken is, waar zij voor staat (missie en visie) en wie de interne en externe stakeholders zijn. Vervolgens volgt een beschrijving van een vijftal onderwerpen dat de komende jaren prioriteit krijgt. Daarnaast worden de lopende zaken, waar vanzelfsprekend aandacht aan wordt besteed, maar geen prioriteit aan wordt gegeven, kort beschreven.

Beleidsplan

Beleidsplan Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg neemt een steeds grotere plaats in in ons huisartsenwerk. Niet alleen in de dagzorg, ook in de avond-, nacht- en weekend zorg. De RHOGO wil de komende 3 jaar extra aandacht besteden aan verbetering van de palliatieve (terminale) zorg door de huisarts.

Beleidsplan

Statuten

  • Akte van omzetting
  • Statutenwijziging

Statuten