Speerpunt 1. Het neerzetten van een stevige, professionele organisatie

Ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderend zorgvraag gedrag van patiënten, maar ook tot een andere vorm van bekostiging of prioritering van belangrijke stakeholders zoals de zorgverzekeraar. Daarom is het belangrijk een sterke, professionele, regionale vereniging neer te zetten waarin de ontwikkelingen worden gemonitord en omgezet in concrete acties en afspraken waardoor de huisartsen in de regio op een maatschappelijk verantwoorde wijze kwalitatief hoogstaande zorg kunnen leveren.

Bureau, bestuur en structuur

De afgelopen jaren is hier al (veel) aandacht naar uitgegaan. Zo is het bureau van de RHOGO zorgvuldig onder de loep genomen en zijn veranderingen in bezetting, taken en verantwoordelijkheden doorgevoerd. Ook heeft een professionaliseringsslag van het bestuur en de besluitvormingsprocessen plaatsgevonden. Ten slotte wordt de structuur van de organisatie (vereniging – holding – vier losse BV’s) geanalyseerd en waar nodig aangepast en opnieuw ingericht.

Deze veranderingen moeten de komende jaren bestendigen zodat er een stevig, goed geütiliseerde organisatie komt te staan met een daadkrachtig bestuur. Alleen zo kan op een adequate, proactieve manier gereageerd worden op de ontwikkelingen die op ons af komen en zijn we een betrouwbare partner voor de huisartsen en externe stakeholders in de regio.

Betrokkenheid

De leden van de RHOGO zullen meer gevraagd worden om input te leveren zodat de betrokkenheid wordt vergroot. De RHOGO is er immers voor de leden. In vervolg op de ronde langs de hagro’s worden methodieken bedacht waarin de leden structureel en makkelijk hun wensen en verwachtingen kunnen doorgeven en input kunnen leveren op de ontwikkelingen. Hierbij wordt ook de invulling en planning van en vertegenwoordiging in de ALV meegenomen.

Een steeds grotere rol wordt in de regio gespeeld door de waarnemers en hidha’s. Deze groep vaste waarnemers en hidha’s wordt sinds 2018 toegelaten tot de vereniging. Het bestuur zal worden uitgebreid met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de vereniging (o.a. waarnemers/hidha’s, vertegenwoordiger voormalig Preventzorg) en deelname aan commissies en werkgroepen wordt aantrekkelijker gemaakt. Zo moet de betrokkenheid van de leden worden vergoot.

Eén organisatie voor 24/7 zorg

De RHOGO wil dé organisatie voor huisartsenzorg in de regio zijn. Dit omvat niet alleen de huisartsenzorg overdag, maar ook in de ANW-uren. Om één organisatie voor 24/7 zorg te worden, worden de coöperatieve vereniging HAP Gooi en Vechtstreek u.a. en de RHOGO samengevoegd tot de coöperatieve vereniging RHOGO u.a.  

Stakeholders

De RHOGO is een proactieve, betrouwbare organisatie die staat voor kwaliteit en inspeelt op landelijke en regionale ontwikkelingen. Door een goede relatie met externe stakeholders, zoals verzekeraars en aanbieders uit de regio, is de RHOGO eerder op de hoogte van de ontwikkelingen en kan op het juiste moment, waar mogelijk gezamenlijk, worden ingespeeld op deze ontwikkelingen.

Ook de nieuwe bekostigingsstructuur organisatie en infrastructuur vraagt om een proactieve benadering van de (leden van de) RHOGO. Zo worden vertegenwoordigers van de GEZ- of andere samenwerkingsverbanden samengebracht om te brainstormen over de kansen van deze nieuwe structuur en de eventuele organisatie aanpassingen die dit in de regio vergt. Invulling hiervan en het maken van goede afspraken met de zorgverzekeraar, waarin de unieke positie van de regio goed tot uiting komt, staat hierbij bovenaan.

Merk

Met het uitbouwen van de hierboven genoemde kernwaarden wordt een betrouwbaar, professioneel, kwalitatief hoogwaardige en proactieve organisatie neergezet. Dit is het merk van de RHOGO. De leden dragen dezelfde kernwaarden uit en zijn daarmee onlosmakelijk aan het merk RHOGO verbonden.