Speerpunt 5. Ouderenzorg

Het aantal ouderen stijgt fors waardoor de druk op de huisartsen nog meer zal toenemen. Het is essentieel vernieuwende organisatievormen en zorgconcepten te introduceren om deze zorg te kunnen (blijven) leveren.

Samenwerking en regie

De RHOGO kan hier een grote rol in spelen door voor afstemming met de eerste- en tweedelijnsorganisaties in de regio te zorgen, samenwerkingsafspraken te maken en de regie op te pakken, bijvoorbeeld op het gebied van eerstelijnsbedden (ELV) en dementie zorg. Daarnaast zal de RHOGO lobbyen bij zorgverzekeraars en gemeenten voor voldoende financiële middelen.

Regionaal ICT platform

Het regionale ICT platform zal de huisartsen ondersteunen in de zorg voor ouderen. Dit platform wordt door de RHOGO gefaciliteerd en onderhouden zodat het goed inspeelt op de wensen van de leden en van daaruit de ondersteuning biedt die wordt gevraagd.