Speerpunt 2. Ontzorgen van de huisarts

Door een toegenomen zorgvraag van kwetsbare groepen, zoals ouderen, krijgen huisartsen het steeds drukker. Met een grote populatie ouderen is dit ook in de regio Gooi en Omstreken een nijpend probleem. De RHOGO ziet het dan ook als een belangrijke taak om haar leden te ontzorgen.

Wachttijden

Een belangrijke activiteit hierin is het tegengaan van wachttijden zodat patiënten sneller terecht kunnen in een, al dan niet tijdelijk, ziekenhuis of verpleeghuisbed. Om dit voor elkaar te krijgen maakt de RHOGO goede samenwerkingsafspraken met andere aanbieders in de regio over de beschikbaarheid van bedden. Ook de goede relatie die met de zorgverzekeraar is opgebouwd wordt ingezet in de lobby voor extra middelen voor onder andere meer bedden of andere ontzorgende initiatieven.

Taakdelegatie

Verder maakt de RHOGO zich hard voor afspraken over taakdelegatie in de regio, waarbij lager geschoolde ‘goedkopere’ professionals worden opgeleid voor een bepaalde taak. De complexe(re) zorg door de huisarts, de eenvoudige(re) zorg door verpleegkundig specialist of nurse practitioner.

Krachtenbundeling

Door de krachten in de regio te bundelen kunnen de huisartsen zodanig ontzorgd worden dat zij zich weer op de patiënt kunnen richten. Alle onderwerpen die in het beleidsplan worden beschreven dragen hier in meer of mindere mate aan bij.

Inventariseren

De RHOGO gaat verder inventariseren waar zij de leden nog meer in kan ontzorgen, bijvoorbeeld door het overnemen van taken door de RHOGO (bijvoorbeeld administratie, inkoop, praktijkmanagement), waardoor de huisarts weer kan doen waarvoor hij/zij is opgeleid.