Speerpunt 3. IT

IT (eHealth/digitalisering) is een belangrijk middel om de zorgverlener en patiënt te ondersteunen en draagt bij aan een betere samenwerking tussen zorgprofessionals. Voor de RHOGO is IT de komende jaren een heel belangrijk speerpunt.

Regionaal IT portaal

Een van de onderdelen hiervan is de ontwikkeling van een regionaal IT portaal waarbij aansluiting wordt gezocht bij PAZIO. PAZIO biedt een eHealth portaal dat zorgverleners en hun eHealth diensten samenvoegt. Hiermee krijgen zorggebruikers via één digitale voordeur gemakkelijk toegang tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Zo wordt de versnippering van het huidige eHealth aanbod tegengegaan.

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt al gewerkt aan de koppeling van het patiënten- en zorgverlenersportaal aan PAZIO. Via het zorgverlenersportaal hebben de huisartsen (en andere zorgverleners) een verbeterde beschikbaarheid (online inzage) van de dossiers. Ook patiënten kunnen zelf hun dossier inzien via het patiëntenportaal, contact hebben met hun arts en zelf afspraken plannen. Zo worden inwoners in staat gesteld regie te voeren op hun persoonlijke situatie met betrekking tot ondersteuning en/of zorg. Het streven is regionaal één toegang tot inwoner/cliënt/patiënt portalen te creëren.

Veilige medicatieoverdracht

Ook het medicatiedossier is een belangrijk onderdeel van PAZIO via LSP. Hierop sluit het volgende speerpunt, veilige medicatieoverdracht, goed aan. Naast de RHOGO zijn Tergooi, de SAGO (Samenwerkende Apothekers Gooi en Omstreken) en de dienstapotheek betrokken om gezamenlijk een perfect plan te ontwikkelingen ten behoeve van de borging van een goed geneesmiddelen gebruik in de regio.

Eén HIS

Een ander, heel belangrijk speerpunt op IT gebied de komende jaren is het invoeren van één HIS voor alle huisartsen in de regio Gooi en Omstreken. Hiervoor zijn de wensen van de huisartsen geïnventariseerd en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de verschillende HIS’sen. Dit dient als basis voor de uitwerking van het plan om in de komende jaren met alle huisartsen uit de regio over te stappen op één HIS. Ook de aansluiting bij het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) is een belangrijke prioriteit.

Veilig e-mailen

De komende jaren wordt het veilig e-mailen verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Het doel is om veilig e-mailen als norm te hebben in de regio Gooi en Omstreken en dat 100% van het e-mailverkeer met patiëntgebonden gegevens tussen huisartsen(praktijken) en medisch specialisten beveiligd wordt verzonden. Daarnaast wordt in een latere fase de mogelijkheid gerealiseerd om via veilig e-mailen te kunnen adresseren aan een patiënt met een openbaar e-mailadres. Ook wordt deze vorm van veilige digitale communicatie met de paramedici, apothekers, thuiszorg en jeugdzorg in de regio bewerkstelligd.